ແຊດ່ວນ! ວິທີລົງທະບຽນ ເບີໂທ ເບີເນັດ ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງງ່າຍໆ ກ່ອນຈະໂທອອກຫຼິ້ນເນັດບໍ່ໄດ້…

ຖືເປັນການແກ້ໄຂທາງອອກທີ່ດີ ແລະ ວ່ອງໄວລົງທະບຽນເບີໂທ ເບີເນັດ ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງງ່າຍໆ ອ່ານຂັ້ນຕອນການລົງທະບຽນ ຜ່ານແອັບ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ແຈ້ງການ