ແຈ້ງການ: ໃຫ້ຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ ໃນທົ່ວປະເທດ, ຖ້າບໍ່ປະຕິບັດ ຈະບໍ່ສາມາດ ໂທລະສັບອອກໄດ້

ແຈ້ງການ: ໃຫ້ຂຶ້ນທະບຽນເລກໝາຍໂທລະສັບ ແລະ ຊິມເນັດ ໃນທົ່ວປະເທດ, ຖ້າບໍ່ປະຕິບັດ ຈະບໍ່ສາມາດ ໂທລະສັບອອກໄດ້

ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸມນີ້

error: ເນື້ອຫາໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ !!