ແມ່ຈີນ ອອກລູກຊາຍຝາແຝດອາຍຸຫ່າງກັນ 10 ປີ ຈາກໂຕອ່ອນແຊ່ແຂງ

ເມື່ອວັນທີ່ 18 ເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2020 ເວັບໄຊ້ Ladbible ແລະ Daily Mail ເປີດເຜີຍເຄສຊວນອຶ້ງສຸດແປກປະຫຼາດໃຈຈາກປະເທດຈີນ ເມື່ອ ນາງ ຫວັງ ອາຍຸ 41 ປີ ໃຫ້ກຳເນີດລູກຊາຍຝາແຝດ ໃນເວລາທີ່ຫ່າງກັນ 10 ປີ ໂດຍກຳເນີດຜູ້ເປັນອ້າຍເມື່ອ 10 ປີກ່ອນ ເຊີ່ງຕອນນີ້ອາຍຸ 10 ປີແລ້ວ ກ່ອນທີ່ນ້ອງຊາຍຈາກການປະສົມທຽມດຽກັນ ທີ່ໃຫ້ກຳເນີດຕາມຫຼັງ 10 ປີ

ເຊີ່ງແພດຜູ້ດຳເນີນການລະບຸວ່າ ໃນມຸມມອງທາງການແພດເດັກຊາຍສອງຄົນນີ້ຖືວ່າເປັນພີ່ນ້ອງຝາແຝດກັນ
ເມື່ອຍ້ອນກັບໄປປີ 2011 ນາງ ຫວັງ ຕອນນັ້ນອາຍຸ 30 ປີພ້ອມດ້ວຍສາມີໄດ້ເຂົ້າປືກສາແພດ ເນື່ອງຈາກປະສົບບັນຫາເລື່ອງການມີລູກຍາກ ຫຼັງຈາກພະຍາຍາມກັນມາ 5 ປີ ຈື່ງຕັດສີນໃຈທົດລອງວິທີ່ການເຮັດເດັກຫຼອດແກ້ວ ຫຼື ການປະຕິສົນທິນອກຮ່າງກາຍ (IVF) ໂດຍການດຳເນີນສະເປີມ ແລະໄຂ່ຊຸດດຽວກັນ

ເຮັດຊຸດໂຕອ່ອນຂື້ນມາ ກ່ອນຈະນຳໂຕອ່ອນ 1 ໂຕ ຍ້າຍກັບມາຝັງໃນມົດລູກ ຈົນທີ່ສຸດນາງ ຫວັງກໍ່ມານລູກຄົນທຳອິດ ແລະອອກມາ ເມື່ອເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2012 ເປັນເດັກຊາຍທີ່ມີຊື່ວ່າ ລູລູ່ ສ່ວນໂຕອ່ອນອີກໂຕນັ້ນແພດໄດ້ເຮັດການແຊ່ແຂງເກັບໄວ້
ຈົນເວລາຜ່ານໄປ 10 ປີ ລູລູ່ຮ້ອງຂໍພໍ່ແມ່ສະເໝີວ່າລາວຢາກມີນ້ອງຊາຍ ພໍ່ແມ່ຈື່ງຕັດສີນໃຈຈະມີລູກອີກຄັ້ງ ແຕ່ແພດແຈ້ງວ່າຕ້ອງແບ່ງໃຈໄວ້ກັບຄວາມຜິດຫວັງແດ່ ເນື່ອງຈາກນາງ ຫວັງ ມີອາຍຸຫຼາຍແລ້ວ ໂດຍແພດກໍ່ດຳເນີນການແບບເກົ່າ ເລືອກເອົາໂຕອ່ອນທີ່ແຂງແຮງທີ່ສຸດ ຍ້າຍເຂົ້າໄປຝັງທີ່ມົດລູກນາງ ຫວັງ ອີກຄັ້ງ

ປາກົດວ່າປະສົບຜົນສຳເລັດ ເພາະລາວໃຫ້ກຳເນີດລູກຊາຍຄົນທີ່ສອງ ເມື່ອວັນທີ່ 16 ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2020 ຮ່າງກາຍແຂງແຮງສົມບູນດີ ຕັ້ງຊື່ໃຫ້ວ່າ ຕົ່ງຕົ່ງ
ຕາມການອະທິບາຍຂອງໜ່ວຍງານດ້ານການປະຕິສົນທິຂອງມະນຸດ (Human Fertilisation and Embryology Authority) ລະບຸໄວ້ວ່າ: ຫຼາຍຄັ້ງທີ່ການປະຕິສົນທິນອກຮ່າງກາຍ ອາດມີໂຕອ່ອນທີ່ຄຸນນະພາບດີເຫຼືອຢູ່ຈື່ງສາມາດເກັບໄວ້ໃຊ້ໃນອານາຄົດ ແຕ່ກໍ່ບໍ່ແມ່ນໂຕອ່ອນທຸກໂຕທີ່ເໝາະກັບການແຊ່ແຂງ ເພາະບາງໂຕກະບໍ່ລອດ ມາດຕະການໃນການເກັບຮັກສາໂຕອ່ອນປົກກະຕິຄື 10 ປີ ແລະບາງກໍລະນີອາດເກັບດົນສຸດເຖີງ 55 ປີເລີຍກໍ່ມີ.