ວິທີເຮັດໃຫ້ແຂ້ວຂາວ ແບບງ່າຍໆ

ທ່ານຮູ້ບໍວ່າເປືອກໝາກກ້ວຍກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍເປືອກກ້ວຍນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ແຂ້ວເຮົາຂາວຂື້ນໃຊ້ແລ້ວຮັບຮ້ອງໄດ້ຜົນແທ້ແຖມຍັງປະຫຍັດເງີນຕື່ມ ແລະ ຍັງປອດໄຟອີກຕ່າງຫາກ

ວິທີ່ການໃຊ້ກະງ່າຍໆ ພຽງນຳເປືອກກ້ວຍທີ່ບໍ່ດີບເກີນໄປ ແລະ ບໍ່ສຸກເກີນໄປເອົາມາຖູໃສ່ແຂ້ວເຮົາແລ້ວບໍ່ຕ້ອງລ້າງອອກຖ້າບ່ອນໃດເປື້ອນຫຼາຍກະເອົາເຈ້ຍທິດຊູເຊັດອອກພຽງແຕ່ທ່ານເຮັດແບບນີ້ແຂ້ວຂອງທ່ານກໍ່ຈະຂາວຂື້ນແລ້ວ.