ພວຕ ແຂວງ ເຊກອງ ລົງກວດທຽບມາດຕະຖານໝໍ້ນັບໄຟຟ້າ, ນ້ຳປະປາ ແລະ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

ໃນວັນທີ 2 ມີຖຸນາ 2020 ຜ່ານມາ, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງເຊກອງ ຮ່ວມກັບ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວສາຂາ ແຂວງເຊກອງ, ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ແລະ ຄະນະກໍາມະການກວດກາມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຈາກຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ, ກວດທຽບມາດຕະຖານໝໍ້ນັບໄຟຟ້າ ແລະ ໝໍ້ວັດແທກນ້ຳປະປາ ຢູ່ພາຍໃນເມືອງລະມາມ, ແຂວງເຊກອງ ໂດຍມີ ທ່ານ ເຫຼັກໄຫຼ ສີວິໄລ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆເຊກອງ, ທ່ານ ສຸລະພົນ ໝື່ນວິເສດ ຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສຸລະພົນ ໝື່ນວິເສດ, ຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງເຊກອງກ່າວວ່າ: ການລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາ, ກວດທຽບມາດຕະຖານໝໍ້ນັບໄຟຟ້າ ແລະ ໝໍ້ວັດແທກນໍ້າປະປາ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນການກວດທຽບລະບົບປົກກະຕິປະຈຳປີ ຊຶ່ງວິທີການກວດແມ່ນປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫຼັກການຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກໍຄື ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ການວັດແທກ ວາງອອກ,

ທັງນີ້ກໍເພື່ອຕິດຕາມກວດກາ, ສອບທຽບ ແລະ ກວດຄືນອຸປະກອນວັດແທກປະເພດໝໍ້ນັບໄຟຟ້າ ແລະ ໝໍ້ວັດແທກນ້ຳປະປາ ທີ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງນຳໃຊ້ພາຍໃນ ເມືອງ ລະມາມ ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງຊັດເຈນຂອງອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຕໍ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມຍຸຕິທຳ, ປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບບົນພື້ນຖານຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ,

ຫຼັກການ ແລະ ມາດຕະຖານ ຂອງພາກພື້້ນ ແລະ ສາກົນ ແນ່ໃສ່ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງບໍ່ໃຫ້ມີການເອົາປຽບລະຫວ່າງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ເຮັດໃຫ້ການຊົມໃຊ້ອຸປະກອນວັດແທກພາຍໃນ ແຂວງ ເຊກອງ ມີຄວາມຍຸຕິທຳ.

ທ່ານ ວຽງໄຊ ວໍລະສິງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງໄດ້ລາຍງານວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າວຽກຕົວຈິງຢູ່ພາກສະໜາມ ກ່ຽວກັບການກວດສອບ, ກວດທຽບໝໍ້ວັດແທກນ້ຳປະປາ ທີ່ຕິດຕັ້ງໃນສຳນັກງານລັດ ແລະ ຄົວເຮືອນຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ພາຍໃນເມືອງລະມາມ ໃນ 17 ບ້ານ, ມີຈຳນວນ 4.965 ໜ່ວຍ ຊຶ່ງເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 11-22 ພຶດສະພາ 2020.

ຊຶ່ງຫຼັກການກວດສອບແມ່ນນຳໃຊ້ຖັງຜອງບໍລິມາດຂະໜາດ10-50 ລີດ ກວດສອບ 2 ຂັ້ນຕອນ, ສາມາດກວດສຸ່ມໄດ້ຈຳນວນ 17 ບ້ານ, ມີຈຳນວນ 151 ໜ່ວຍ ແມ່ນກຳນົດເອົາຄ່າຕາມມາດຕະຖານຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄື: ກຳນົດເອົາຕາມຈຸດເປົ້າໝາຍທີ່ມີໝໍ້ນັບປະມານ 100 ໜ່ວຍ, ສາມາດຊຸ່ມເອົາ 3% ແລະ ເລືອກເອົາ 3 ຈຸດ, ມີທັງໝົດ 4.965 ໜ່ວຍ ຊຶ່ງໃນນີ້ ມີ 4.957 ໜ່ວຍທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດກຳນົດໄວ້ ແລະ ມີຈຳນວນ 8 ໜ່ວຍ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ມອບໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດນ້ຳປະປາ ປ່ຽນຖ່າຍໝໍ້ວັດແທກນ້ຳປະປາຄືນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ. ສຳລັບການກວດສອບທຽບຫົວຈ່າຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 16-26 ມີນາ 2020 ຜ່ານມາ ຊຶ່ງກວດສອບຕົວຈິງ 3 ເມືອງ ຄື: ເມືອງລະມາມ, ທ່າແຕງ ແລະ ດາກຈຶງ ລວມມີ 29 ປ້ຳ, 160 ຫົວຈ່າຍ, ສາມາດກວດສອບຕົວຈິງໄດ້ 106 ຫົວຈ່າຍ, ໃນນັ້ນມີການຄາດເຄື່ອນ 32 ຫົວຈ່າຍ ແລະ ໄດ້ດັດປັບໃຫ້ຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານທີ່ລັດກຳນົດໄວ້, ໃນຈຳນວນ 54 ຫົວຈ່າຍ ແມ່ນໄດ້ປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວ.

ນອກນີ້ ຍັງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ລົງກວດສອບໝໍ້ນັບໄຟຟ້າ ທີ່ເມືອງລະມາມ ຕື່ມອີກ ຊຶ່ງເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 2-25 ມີຖຸນາ 2020, ມີໝໍ້ນັບກະແສໄຟຟ້າທັງໝົດ ຈໍານວນ 8.435 ໜ່ວຍ, ກວດສຸ່ມ 3% ມີຈໍານວນທັງໝົດ 276 ໜ່ວຍ, ລວມມີ 66 ໝູ່ບ້ານ ໃຫ້ສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.

ບົດຂ່າວ: ລັດສະໝີ ກົມມະສິດ