ສຸດສະຫຍອງ ຈັບໂຕແຂ້ຢາວ 6 ແມັດ ຜ່າທ້ອງ ຫຼັງກີນຄົນຂະນະຫາປາ

ວັນທີ່ 16 ເດືອນ ມິຖຸນາ ເດລີ່ເມລ ລາຍງານເຫດການສຸດສະຫຍອງໃນປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ຫຼັງຈາກ ນາງ ຟາຄິມາ ອາຍຸ 45 ປີ ຖືກໂຕແຂ້ກັດ ລາກລົງໄປກີນໃນນໍ້າ ແລະຫາຍໂຕໄປລະຫວ່າງຫາປາ ໃນ ເມືອງ ກາລິມັນຕັນເໜືອ ຕໍາຫຼວດແລະ ຊາວບ້ານລະດົມກັນຊອກຫາ ແຕ່ບໍ່ທັນແລ້ວເພາະລາວໄດ້ກາຍເປັນຊີ້ນສົບໃນທ້ອງໂຕແຂ້ແລ້ວ

ໝູ່ຂອງ ຟາຕິມາ ເປີດເຜີຍວ່າ ລະຫວ່າງຫາປາຢູ່ນຳກັນໃນແມ່ນໍ້ານອກຊາຍຝັ່ງເກາະ ທິບິ ເຂດບູລູງັນ ໃນຄໍ່າຄືນວັນສຸກທີ່ 12 ເດືອນ ມິຖຸນາ ທີ່ຜ່ານມາ ຢູ່ດີໆກໍ່ມີໂຕແຂ້ໂຕໃຫ່ຍໂຜ່ຂື້ນມາກັດ ແລະລາກ ຟາຕິມາລົງໄປໃນແມ່ນໍ້າ ເຫດການເກີດຂື້ນໄວຫຼາຍ ພວກເຂົາກຳລັງຊອ໋ກກັບສີ່ງທີ່ເຫັນ ພ້ອມທັງຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະຮີບແຈ້ງຕຳຫຼວດ ແລະບອກຊາວບ້ານແຖວນັ້ນ ຕໍ່ມາຈື່ງພາກັນຊອກຫາ ຟາຕິມາ ແລະໄລ່ລາໂຕແຂ້ດັ່ງກ່າວ
ຈົນຮອດວັນເສົາທີ່ 13 ເດືອນ ມິຖຸນາ ກໍ່ພົບເຫັນໂຕແຂ້ທີ່ຄາດຄິດວ່າໜ້າຈະເປັນໂຕແຂ້ທີ່ກັດກີນ ຟາຕິມາ ທີ່ມີຂະໜາດລຳໂຕຍາວກວ່າ 5,7 ແມັດ ທີ່ລອຍນໍ້າໃນພື້ນທີ່ຈຸດເກີດເຫດ ຕຳຫຼວດຈື່ງໃຊ້ປືນຍິງສັງຫານ ກ່ອນທີ່ຊາວບ້ານຈະລາກຊາກສົບໂຕແຂ້ຂື້ນມາຜ່າພິສູດ ແລະກໍ່ຕ້ອງຕົກໃຈກັບສີ່ງທີ່ພົບເຫັນ ເພາະເຫັນຊີ້ນສ່ວນລຳໂຕ ລວມທັງແຂນຂາຂອງ ຟາຕິມາ ທີ່ເຕັມຢູ່ໃນທ້ອງ ສ່ວນຫົວນັ້ນຖືກກັດຂາດລອບຢູ່ໃນແມ່ນໍ້າບໍ່ຫ່າງຈາກຈຸດທີ່ພົບໂຕແຂ້ດັ່ງກ່າວ

ດ້ານໜ່ວຍກູ້ໄພທ້ອງຖີ່ນປະກາດເຕື່ອນໃຫ້ຊາວບ້ານໃຫ້ຫຼີກລ່ຽງເຮັດກິດຈະກຳໃນແມ່ນໍ້າໃກ້ຈຸດເກີດເຫດຊົ່ວຄາວ ເພາະຢ້ານວ່າມີໂຕແຂ້ອີກຫຼາຍໂຕໃນບໍລິເວນນີ້