ສາຍດ່ວນ 156 ຮັບຟັງຄຳຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ

ທຸກຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຈະຖືກຄັດເລືອກ
ເຂົ້າພິຈາລະນາ ຢູ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ
ທີ່ຈະໄຂຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນານີ້
ມີຄໍາຖາມ ແກ້ໄຂບໍ່ຕົກ ຢາກໃຫ້ທາງສະພາ
ຊ່ວຍເຫຼືອ ແກ້ໄຂ ໂທສາຍດ່ວນ 156