Breaking news! ເກີດເຫດນ້ຳຖ້ວມ ທີ່ບ້ານໂນນໄຮ ເມືອງໝື່ນ ເຊົ້າມື້ນີ້

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2020​ ນີ້ ໄດ້ເກີດມີສະພາບນ້ຳຖ້ວມບ້ານໂນນໄຮ, ເມືອງໝື່ນ, ແຂວງວຽງຈັນ ເນື່ອງຈາກຝົນຕົກແຮງ ເຮັດໃຫ້ການສັນຈອນຊ່ວງເຊົ້າໄປມາລຳບາກ ແລະ ປັດຈຸບັນນ້ຳໄດ້ຫຼຸດລົງແລ້ວ

ພາບ: Meo Cat