ໃນຕໍ່ໜ້າລັດວາງມາດຕະການຮັບມື ລາຄາສິນຄ້າ ອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ແລະ ຄ່າຄອງຊີບ – ສື່ລາວ.ຄອມ
Notice: Undefined index: slug in /home/suelaoco/public_html/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1092
Connect with us

ຂ່າວພາຍໃນ

ໃນຕໍ່ໜ້າລັດວາງມາດຕະການຮັບມື ລາຄາສິນຄ້າ ອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ແລະ ຄ່າຄອງຊີບ

Published

on

ປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານ ກໍຄື ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຮີບຮ້ອນກໍານົດມາດຕະການສໍາຄັນ ໃນຮັບມືກັບລາຄາສິນຄ້າ ອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ແລະ ຄ່າຄອງຊີບໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອຮັກສາສະພາບການເໜັງຕິງຂອງລາຄາສິນຄ້າ ໃນສະພາບການຂະຫຍຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງໂລກ ທີ່ຍັງຈະຜັນຜວນ ແລະ ກະທົບແຮງ ໃນຕໍ່ໜ້າ. ທ່ານ ນາງ ຈັນສຸກ ແສງພະຈັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຂຶ້ນຊີ້ແຈງຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2022 ກ່ຽວກັບມາດຕະການຮັບມືກັບລາຄາສິນຄ້າ ອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ແລະ ຄ່າຄອງຊີບໃນຕໍ່ໜ້າວ່າ:

ເພື່ອຮັກສາສະພາບການເໜັງຕິງຂອງລາຄາສິນຄ້າ ໃນສະພາບ ການຂະຫຍຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງໂລກ ທີ່ຍັງຈະຜັນຜວນ, ກະທົບແຮງໃນຕໍ່ໜ້ານີ້, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຮີບຮ້ອນກໍານົດມາດຕະການສໍາຄັນຄື: ເພີ່ມທະວີການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກ ດ້ວຍການສ້າງກົນໄກການຕິດຕາມລາຄາສິນຄ້າຢ່າງເປັນລະບົບ, ປົກກະຕິ, ທັນສະໄໝ ແລະ ທົ່ວເຖິງ, ໂດຍການກໍານົດໄລຍະເວລາ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານລະອຽດ ໃນການຕິດຕາມການເໜັງຕິງຂອງລາຄາສິນຄ້າໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ສໍາເລັດໃນປີ 2023 ແລະ ສົມທົບຄົ້ນຄ້ວາການ ເໜັງຕິງຕາມດັດສະນີລາຄາສິນຄ້າ ຮ່ວມກັບກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

ພ້ອມທັງ ຊຸກຍູ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າ ໄມ້ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການໃນການກໍານົດຕົ້ນທຶນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຄາການຜະລິດ ໂດຍສະ ເພາະຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ທີ່ຕິດພັນກັບການປູກ ແລະ ການລ້ຽງ ໃຫ້ສໍາເລັດໃນໄລຍະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ນີ້; ເປັນເຈົ້າການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ, ກໍານົດໂຄງປະກອບລາຄາ ນັບແຕ່ຂອດຕົ້ນທຶນການຜະລິດຈົນຮອດຂອດຂາຍຍ່ອຍ; ສົມທົບແໜ້ນປັບປຸງລະບົບ-ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ, ຕົ້ນທຶນການຜະລິດ, ລາຄາກາງສໍາລັບສິນຄ້າຈໍາເປັນ, ສິນຄ້າຍຸດທະສາດ ໃຫ້ທັນກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ໃຫ້ສໍາເລັດໃນປີ 2023;

ດັດສົມລາຄາສິນຄ້າຈໍາເປັນ ເພື່ອກໍານົດບູລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງສິນຄ້າ ເພື່ອແຊກແຊງໃຫ້ລາຄາສິນຄ້າຄວບຄຸມບໍ່ຜັນຜວນໄວ ຕາມອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງຂຶ້ນໃຫ້ສໍາເລັດ ໃນປີ 2023; ສ້າງຄວາມສະດວກ ໃນການເຄື່ອນຍ້າຍສິນຄ້າພາຍໃນປະ ເທດ, ຫລຸດຜ່ອນຂອດຂັ້ນ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນຂອງຜູ້ປະກອບການ; ເພີ່ມທະວີການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ ໂດຍສະເພາະ ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ດ້ານການວາງແຜນທຸລະກິດ, ການເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດ, ການວາງແຜນການເງິນ ແລະ ບັນຊີເງິນສົດ; ສຸມໃສ່ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງທີ່ມີໜໍ່ແໜງ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນ ແລະ ບຸກຍູ້ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສ້າງຄວາມອາດສາມາດສົ່ງອອກໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ 8 ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ທີ່ມີທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ.

ຂ່າວ: ສຸພາສະຫວັນ ພາບ: ເກດສະໜາ

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ 171 ກໍລະນີ

Published

on

ສູນໄຂ້ຍຸງ, ແມ່ກາຝາກ ແລະ ແມງໄມ້ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕົວເລກຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ຫລື ໄຂ້ເລືອດອອກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ປະຈຳວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2022 ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 171 ກໍລະນີ, ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2022 ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ທົ່ວປະເທດລາວມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວສະສົມລວມເປັນ 6.047 ຄົນ, ໃນນີ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ 8 ຄົນ.

ສຳລັບແຂວງທີ່ມີການລາຍງານຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໄຂ້ຍຸງລາຍຫລາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ໄຊເສດຖາ, ຈັນທະບູລີ ແລະ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ມີເຖິງ 3.193 ຄົນ, ຮອງລົງມາແມ່ນແຂວງສາລະວັນ 652 ຄົນ, ເຊກອງ 545 ຄົນ, ອັດຕະປື 450 ຄົນ, ສະຫວັນນະເຂດ 250 ຄົນ, ຫລວງນ້ຳທາ 249 ຄົນ ແລະ ຫລວງພະບາງ 135 ຄົນ. ສ່ວນຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນພະຍາດດັ່ງກ່າວ ທັງໝົດ 8 ຄົນ ໃນນັ້ນ, ນະຄອນຫລວງ 4 ຄົນ, ສາລະວັນ 2 ຄົນ, ອັດຕະປື 1 ຄົນ ແລະ ຊຽງຂວາງ 1 ຄົນ, ແຂວງອື່ນຍັງບໍ່ມີລາຍງານຜູ້ເສຍຊີວິດ.

ສູນໄຂ້ຍຸງ, ແມ່ກາຝາກ ແລະ ແມງໄມ້ ຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ປີນີ້ຝົນຕົກແຕ່ຫົວປີ ບວກ ກັບເປັນປີລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໄຂ້ເລືອດອອກ ເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເກີດການລະບາດຮ້າຍແຮງ ເຊິ່ງໄລຍະທີ່ມີການຕິດເຊື້ອສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນເມສາ ຫາເດືອນຕຸລາ.

ມາຮອດປັດຈຸບັນທີມງານຂອງສູນ ໄດ້ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ລົງເຄື່ອນໄຫວກວດກາຕາມບ້ານເຮືອນປະຊາຊົນ ຈຸດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ພ້ອມທັງໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ປະຊາຊົນ ອະນາໄມເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສເປັນປະຈໍາ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດດັ່ງກ່າວ ແລະ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນທຸກຄົນ ເປັນເຈົ້າການປະຕິ ບັດຕາມຫລັກການ ກໍາຈັດບ່ອນເພາະພັນຍຸງລາຍ ຕາມຫລັກການ 5ປ ທີ່ກະຊວງສາທາ ລະນະສຸກວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ຕໍ່ສະພາບການດັ່ງກ່າວ, ພວກເຮົາຕ້ອງພ້ອມກັນປະຕິບັດຄໍາຂວັນທີ່ວ່າ “ບໍ່ມີໜອນນ້ຳຍຸງລາຍ ກໍບໍ່ມີຍຸງລາຍ ແລະ ບໍ່ມີໄຂ້ເລືອດອອກ”. ພ້ອມນັ້ນ ຕ້ອງປະຕິບັດ 5ປ ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ໃຫ້ເປັນປະຈຳ ຈຶ່ງສາມາດທຳລາຍແຫລ່ງເພາະພັນຂອງຍຸງລາຍໄດ້ ຖ້າເປັນໄຂ້ໃຫ້ຮີບຮ້ອນໄປພົບແພດໝໍດ່ວນ, ຫາກທຸກຄົນປະຕິບັດໄດ້ຕາມ 5ປ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ກໍຈະສາມາດຫລຸດຜ່ອນ, ປ້ອງກັນການເຈັບເປັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ໃຫ້ຫລຸດລົງເທື່ອລະກ້າວ.

ຂ່າວ: ມະນີທອນ

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ພົບແລ້ວ… ເດັກ 9ປີສູນຫາຍໃນນໍ້າຮຸ່ງ ມື້ທີ່3ຂອງການຄົ້ນຫາ

Published

on

ໃນວັນທີ 4/7/2022 ໜ່ວຍກູ້ໄພອົງການກາແດງແຂວງໄຊຍະບູລີ ສືບຕໍ່ຮ່ວມຄົ້ນຫາກັບຄ້າຍ202,ກອງບັນຊາການທະຫານແລະກູ້ໄຟ1624ແຂວງໄຊຍະບູລີຈາກກໍລະນີເດັກນ້ອຍອາຍຸ9ປີ ສູນຫາຍໃນນໍ້າຮຸ່ງ ເຂດບ້ານປົ່ງ ເມືອງແລະແຂວງໄຊຍະບູລີ.ບ່ອນພົບສົບ ເຂດບ້ານນາຊຳ

……

ທ່ານໃດທີ່ມີນ້ຳໃຈ ຢາກຊ່ວຍເຫລືອສັງຄົມແລະສຸກຍູ້ວຽກງານກູ້ຊີບອົງການກາແດງແຂວງໄຊຍະບູລີເຮົາກໍ່ສາມາດບໍລິຈາກເປັນ ງົບປະມານ ເຂົ້າສານ ອາຫານແຫ້ງ ນ້ຳດື່ມ ຫລື ຄ່ານ້ຳມັນລົດເພື່ອອອກເຫດຊ່ວຍເຫລືອພີ່ນ້ອງແຂວງໄຊຍະບູລີເຮົາກໍ່ສາດມາບໍລິຈາກໄດ້

….

….

ໂທ:02098230135 ຫລື02077577331 ຫລືທີ່ສູນກາງແດງແຂວງໄຊຍະບູລີ ບ້ານ.ສີເມືອງ ເມືອງ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຂໍຂອບໃຈ

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ອັນຕະລາຍທັງສັດລ້ຽງ ແລະ ຜູ້ໂດຍສານອີກຫຼາຍຮ້ອຍຊີວິດທີ່ຢູ່ໃນຂະບວນລົດໄຟ

Published

on

ການປ່ອຍສັດ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການມ້າງຮົ້ວ, ທຳລາຍ ຫຼື ໄຂຮົ້ວກັ້ນແລວທາງລົດໄຟ ອາດສົ່ງຜົນອັນຕະລາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ການສູນເສຍຊີວິດຂອງສັດລ້ຽງຈຳນວນຫນຶ່ງ, ແຕ່ຍັງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ໂດຍສານອີກຫຼາຍຮ້ອຍຊີວິດທີ່ຢູ່ໃນຂະບວນລົດໄຟ

ຕາມການລາຍງານຈາກພາກສະໜາມໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຜ່ານມາໄດ້ມີເຫດການສັດລ້ຽງທີ່ຖືກປ່ອຍເຂົ້າມາໃນເຂດແລວທາງລົດໄຟເປັນຈຳນວນຫຼາຍຄັ້ງ, ສາເຫດກໍມາຈາກມີປະຊາຊົນຈໍານວນໜຶ່ງ ຍັງບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ປະປ່ອຍ, ລ້ຽງສັດຢູ່ໃກ້ບໍລິເວນແລວທາງລົດໄຟ ແລະ ອີກສາເຫດໜຶ່ງກໍແມ່ນເນື່ອງຈາກວ່າມີຄົນບໍ່ດີໄປລັກຮົ້ວ ແລະ ທໍາລາຍຮົ້ວກັ້ນຄວາມປອດໄພແລວທາງລົດໄຟ, ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ມີສັດລ້ຽງເຂົ້າໄປໃນແລວທາງລົດໄຟ ພາໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດ ລົດໄຟຕໍາສັດລ້ຽງ, ເຊີ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການເດີນລົດໄຟ ແລະ ຫຼາຍເທື່ອເຮັດໃຫ້ລົດໄຟຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຢຸດແບບສຸກເສີນ ຫຼື ຈອດລົດຊົ່ວຄາວເພື່ອກວດກາຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ຈຶ່ງສາມາດເດີນລົດໄຟຕໍ່.

ການປ່ອຍສັດ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການມ້າງຮົ້ວ, ທຳລາຍ ຫຼື ໄຂຮົ້ວກັ້ນແລວທາງລົດໄຟ ເປັນສິ່ງທີ່ຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົດໄຟ (ທຸກຄົນສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົດໄຟໄດ້ຈາກລິ້ງນີ້: https://na.gov.la/…/2021/11/law_lodfai-new29_1_2019.pdf). ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົດໄຟມາດຕາທີ 137 ຂໍ້ທີ 11 ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ “ຫ້າມບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໄປລ້ຽງ, ປ່ອຍ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍສັດລ້ຽງ ຕາມທາງລົດໄຟຢ່າງເດັດຂາດ” ແລະ ກົດໝາຍມາດຕາທີ 137 ຂໍ້ທີ 4 ໄດ້ລະບຸວ່າ “ຫ້າມບຸກຄົນມ້າງເພ, ທຳລາຍໂຄງປະກອບ ແລະ ສິ່ງປະກອບທາງລົດໄຟຢ່າງເດັດຂາດ”.

ພ້ອມນັ້ນ, ຫາກປະຊາຊົນຍັງບໍ່ເຄົາລົບຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ, ອັນຕະລາຍທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ການສູນເສຍຊີວິດຂອງສັດລ້ຽງຈຳນວນຫນຶ່ງ, ແຕ່ຍັງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ໂດຍສານອີກຫຼາຍຮ້ອຍຊີວິດທີ່ຢູ່ໃນຂະບວນລົດໄຟ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ເກີດຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ຊັບສິນຂອງຊາດ. ນອກນັ້ນ, ຍັງຈະເປັນອັນຕະລາຍ ແກ່ຊິວິດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສັດລ້ຽງເອງ ເນື່ອງຈາກວ່າໃນຂອບເຂດຮົ້ວປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພແລວທາງລົດໄຟບາງຈຸດອາດຈະມີອຸປະກອນຕິດຕັ້ງທີ່ມີໄຟຟ້າແຮງສູງ,

ໃນຂອບເຂດຮົ້ວປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພແລວທາງລົດໄຟບາງຈຸດອາດຈະມີອຸປະກອນຕິດຕັ້ງທີ່ມີໄຟຟ້າແຮງສູງ, ອີກປະການໜຶ່ງ, ການຢຸດກະທັນຫັນຂອງຂະບວນລົດໄຟແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ໄລຍະທາງ ແລະ ໄລຍະເວລາຈຳນວນໜຶ່ງ, ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດຢຸດທັນທີໄດ້, ໃນກໍລະນີຂະບວນລົດໄຟຕຳກັບສັດໃຫຍ່ແລ້ວ ກໍມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຂະບວນລົດໄຟຈະຕົກລາງ, ເຊິ່ງຈະນຳຄວາມສູນເສຍອັນມະຫາສານມາສູ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງຜູ້ໂດຍສານທຸກຄົນ, ເຊິ່ງເຫດການລັກສະນະແບບນີ້ກໍເຄີຍເກີດຂຶ້ນຢູ່ຕ່າງປະເທດມາແລ້ວຫຼາຍຄັ້ງ.

ສະນັ້ນ, ຈິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ, ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ຫາກພົບເຫັນຜູ້ຈະກະທຳຜິດຄືດັ່ງເຫດການດັ່ງກ່າວ ກໍໃຫ້ຫ້າມປາມ ແລະ ຕັກເຕືອນຊ່ວຍກັນ, ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງຜູ້ໂດຍສານຢູ່ເທິງຂະບວນລົດໄຟ ແລະ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການສູນເສຍໃດໆເກີດຂຶ້ນ.

….

Continue Reading
ເດືອນກໍລະກົດ 2022
ເສົາ ​ອາ ​ຈ ​ພ​ຫ ​ສ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Trending

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້