ເງິນກີບອ່ອນຄ່າຕໍ່ເນື່ອງ

ນັບແຕ່ຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາ 2020 ອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງເງິນກີບກັບສະກຸນເງິນບາດ ແລະ ໂດລາສະຫະລັດ ໄດ້ເໜັງຕີງແຮງຂຶ້ນ ແລະ ອ່ອນຄ່າກາຍແນວຕ້ານ 300 ກີບຕໍ່ 1 ບາດແລະ 9.000 ຕໍ່ 1 ໂດລາໄປແລ້ວ ເຊິ່ງບໍ່ເປັນໄປຕາມການປະເມີນຂອງນັກວິຊາການທີ່ຄາດຄະເນວ່າການປິດປະເທດຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ – 19 ຈະດຶງເງິນກີບກັບມາແຂງຄ່າຂຶ້ນ. ຂະນະທີ່ນັກເສດຖະສາດຊີ້ວ່າການຄວບຄຸມອັດຕາແລກປ່ຽນຍັງບໍ່ໄປຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ແລະ ຍັງເພິ່ງພາການນໍາເຂົ້າຫຼາຍເຮັດໃຫ້ຂາດດຸນການຄ້າ.


ສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງເງິນກີບ ກັບ ເງິນບາດ ແລະ ເງິນກີບ ກັບ ເງິນໂດລາ ໃນປີ 2020 ມີການເໜັງຕີງຫຼາຍສົມຄວນ ໂດຍເປີດປີ 2020 ໃນວັນທີ 2 ມັງກອນ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ຢູ່ທີ່ 301,99 ກີບຕໍ່ 1 ບາດ ແລະ 8.883 ກີບຕໍ່ 1 ໂດລາ. ຈາກນັ້ນ, ເງິນກີບກໍແຂງຄ່າເລັກໜ້ອຍທຽບກັບເງິນບາດ ໂດຍຜ່າແນວຕ້ານມາຢູ່ທີ່ 299,9 ກີບຕໍ່ 1 ບາດ ໃນວັນທີ 20 ມັງກອນ. ຈາກນັ້ນ, ກໍຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າກວ່າ 300 ກີບຕໍ່ 1 ບາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່.

ວັນທີ 4 ພຶດສະພາ ອັດຕາແລກປ່ຽນຢູ່ໃນລະດັບ 297,63 ກີບຕໍ່ບາດ ແລະ 8.979 ກີບຕໍ່ໂດລາ. ຮອດວັນທີ 12 ພຶດສະພາ ເງິນກີບທຽບກັບເງິນບາດໄດ້ອ່ອນຄ່າກາຍແນວຕ້ານ 300 ກີບຕໍ່ 1 ບາດອີກຄັ້ງ ໂດຍອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຢູ່ທີ່ 300,02 ກີບຕໍ່ 1 ບາດ ແລະ ສືບຕໍ່ອ່ອນຄ່າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ສ່ວນເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາ ໄດ້ອ່ອນຄ່າກາຍແນວຕ້ານ 9.000 ກີບຕໍ່ 1 ໂດລາ ໃນວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2020 ໂດຍແລກຢູ່ທີ່ 9.002 ກີບຕໍ່ 1 ໂດລາ.
ວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2020 ອັດຕາແລກປ່ຽນຢູ່ທີ່ 304,66 ກີບຕໍ່ບາດ ແລະ 9.006 ກີບຕໍ່ໂດລາ ແລະ ອ່ອນຄ່າເປັນ 312,73 ກີບຕໍ່ບາດ ແລະ 9.026 ກີບຕໍ່ໂດລາ ໃນວັນທີ 17 ມິຖຸນາ.

ທ່ານ ປອ. ພູເພັດ ກ້ຽວພິລາວົງ ຮອງຄະນະບໍດີ ຄະນະເສດຖະສາດ – ບໍລິຫານທຸລະກິດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ: ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເງິນເກີບອ່ອນຄ່າດັ່ງທີ່ເຫັນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ປັດໄຈໜຶ່ງກໍຍ້ອນການໃຊ້ເງິນຫຼາຍສະກຸນໃນປະເທດສົ່ງຜົນໃຫ້ເງິນກີບອ່ອນຄ່າທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມກົນໄກຕະຫຼາດເທົ່າທີ່ຄວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເກງກໍາໄລ;

ການເກງກຳໄລນີ້ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານທຸລະກິດ ແຕ່ແມ່ນພໍ່ຄ້າ – ແມ່ຄ້າລາຍຍ່ອຍ ຫຼື ຮ້ານແລກປ່ຽນຕ່າງໆທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຊື້ເງິນຕາຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ຂາຍເງິນຕາອອກໄດ້ຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ມີການປັ່ນປ່ວນໃນອັດຕາແລກປ່ຽນຢູ່ນອກລະບົບ.

ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານຈະພະຍາຍາມຄວບຄຸມແຕ່ກໍສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ພາຍໃນທະນາຄານທຸລະກິດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ສຳລັບຢູ່ນອກລະບົບແມ່ນຄວບຄຸມໄດ້ຍາກ ເຊິ່ງກົນໄກທີ່ຈະຊ່ວຍປັບອັດຕາແລກປ່ຽນໄດ້ ແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ໄປຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດຂອງການແຂ່ງຂັນໃນລາວເຮົາໃນອະນາຄົດ.

error: ເນື້ອຫາໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ !!