ປະຊາຊົນ ເດືອດຮ້ອນ ໄປ-ມາ ລຳບາກ ຍ້ອນໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ ແລະ ທາງລົດໄຟ ຂຸດທາງລົງ

ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ແລະ ໂຄງການທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ລາວ-ຈີນ ເປັນໂຄງການໃຫຍ່ແລະ ສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ແລະ ແນໃສ່ການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃນອະນາຄົດ ນັ້ນແມ່ນວິໄສທັດ ແລະ ແນວທາງທີ່ດີ.

ແຕ່ທັງນີ້ຢາກໃຫ້ເບິ່ງຄືນ ດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການຄືນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂຸດທາງປົກກະຕິລົງເພື່ອໃຫ້ລົດສາມາດແລ່ນລົດກ້ອງທາງດ່ວນ ແລະ ທາງລົດໄຟອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈາກທີ່ໄດ້ແລ່ນລົດຢູ່ທາງຢາງ ທາງດີ ກາຍມາເປັນທາງຂຸມ, ທາງແດງ ແລະ ເປັນທາງນໍ້າຖ້ວມຂັງ ແລະ ຝົນຕົກທາງເປື້ອນລົດຈັກມື່ນ ຫາກຝົນຕົກແຮງລົດຈັກ ແລະ ລົດຕໍ່າບໍ່ຈົນເກືອບບໍ່ສັນຈອນໄດ້.

ໂດຍສະເພາະ ກິໂລແມັດທີ 50 ແຍກເຂົ້າວິທະຍາຄານກົມມະດຳ, ບ້ານໂພນຄ້ອງ-ໜອງແຄນ, ບ້ານໜອງປຸ່ງ, ບ້ານແຈ້ງສະຫວ່າງ ແລະ ປະຊາຊົນອີກຫຼາຍບ້ານທີ່ຕ້ອງນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງຕອນນີ້ເລີ່ມລຳບາກຫຼາຍແລ້ວ ຫາກມື້ໃດຝົນຕົກໜັກຍິ່ງລຳບາກ ດັ່ງນັ້ນຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງລົງໄປເບິ່ງພື້ນທີ່ ຕົວຈິງເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂຊ່ວຍແນ່.

ໂຕທາງລົດໄຟ ກໍ່ຂຸດລົງໃຫ້ລອດກ້ອງຂົວຝົນຕົກໜັກກໍ່ຖ້ວມຍ້ອນນໍ້າຖ້ວມອັ່ງບໍ່ມີບ່ອນລະບາຍ ແຕ່ຍັງໄຄຍ້ອນວ່າທາງລົດໄຟສູງ, ແຕ່ຕອນນີ້ມາສົບທົບໃສ່ທາງດ່ວນ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ເຊິ່ງເປັນທາງທີ່ຕ່ຳເມື່ອຂຸດທາງ ເຖິງຈະເຮັດເປັນຂຸມຍາວ ແຕ່ນໍ້າກໍ່ບໍ່ມີບ່ອນລະບາຍ.