ລົດຄົນລາວຈອດຕັນທາງເຂົ້າ ແລ້ວຈີນມາຮ້າຍເຕະລົດຂອງເອົາມິດຊິຂ້າຄົນລາວ

ລົດຄົນລາວຈອດຕັນທາງເຂົ້າແລ້ວຈີນມາຮ້າຍເຕະລົດຂອງຄົນລາວແລະເອົາມິດຊິຂ້າຄົນລາວ

ເພາະລົດຕິດເຂດນາເຕີຍ

ສະນັ້ນຄົນລາວ……

ຊົມຄລິບ

ທີ່ມາ