ແຈ້ງການ ການສອບເສັ່ງຈົບຊັ້ນສາຍສາມັນສຶກສາ ທົ່ວປະເທດ

ວັນ​ທີ 15 ມິ​ຖຸ​ນາ 2020 ນີ້ ກະ​ຊວງ​ສຶ​ກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ ອອກແຈ້ງ​ການ​ກຳ​ນົດ​ວັນ​ສອບ​ເສັງ​ຈົບ​ຊັ້ນ ສາຍ​ສາ​ມັນ​ສຶກ​ສາ​ປ​ະ​ຈຳ​ສົກ​ຮຽນ 2019-2020 ໂດຍ​ກຳ​ນົດ​ວັນ​ສ​ອບ​ເສັງ​ດັ່ງ​ລຸ່ມນີ້ :

  • ວັນ​ທີ 16-17 ກໍ​ລະ​ກົດ ສອ​ບ​ເສັງ​ຈົບ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ​ສຶກ​ສາ (ປ.5)
  • ວັນ​ທີ 22-24 ກໍ​ລະ​ກົດ ສອບ​ເສັງ​ຈົບ​ຊັ້ນ​ມັດ​ຖະ​ຍົມ​ສຶກ​ສາ​ຕອນ​ຕົ້ນ (ມ.4)
  • ວັນ​ທີ 29-30 ກໍ​ລະ​ກົດ​ ສອບ​ເສັງ​ຈົບ​ຊັ້ນ​ມັດ​ທະ​ຍົມ​ສຶກ​ສາ​ຕອນ​ປາຍ (ມ.7)

.

.