ແຊຣ໌ປະສົບການ..!! ປີ່ນປົ່ວລູກນ້ອຍຕິດໂຄວິດ ອາຍຸ 5 ເດືອນ ຫາຍດີໃນ 6 ວັນ

ປະສົບການລູກນ້ອຍຕິດໂຄວິດ ອາຍຸ5ເດືອນ ອາການ ລູກຂອງຂ້ອຍ+ການປິ່ນປົວ ມື້ທີ່1ເກັບຕົວຢ່າງບໍ່ເປັນຫຍັງປົກກະຕິມື້ທີ່2ຜົນອອກມາເປັນບວກ

ເອົາຢາທີບຟີ່ ຊານ່າຂອງເດັກນ້ອຍໃຫ້ກິນເຊົ້າສວຍແລງ ຢ່າງລະ1ຊີ-2ຊີຊີຕອນແລງຂອງມື້ທີ່2ເລີ່ມຮົມຢາ (ຮູບຢາຢູ່ລຸ່ມເຟສມື້ທີ່3ຕື່ນມາຮົມຢາ 7ໂມງ ຮົມ20-30ນາທີ ຮົມຢາປົນນ້ຳເກືອຂ້າເຊື້ອ ຮົມມື້4-5ເທື່ອເວລາໃດກະໄດ້ພັກ2-3ຊົ່ວໂມງລະຮົມແຫ່ງດີອາການລູກມື້ນີ້ແມ່ນມີໄອຫນ້ອຍ1ຫາຍໃຈຮອບຈາມທີ່ໆມື້ທີ່4ເລີ່ມມີມູກຕັນດັງ ໄຊ້ນ້ຳເກືອລ້າງດັງ+ຢາຍອດດັງໃຫ້ນ້ຳມູກລະລາຍອອກມາແລະຮົມຢາກິນຢາຄືມື້ືີທີ່2-3

ອາການລູກເລີ່ມປົກກະຕິຫາຍໃຈສະດວກມື້ທີ່5ອາການລູກປົກກະຕິບໍ່ມີມູກຫາຍໃຈສະດວກກິນຢາແົກກະຕິແຕ່ຮົມຢາມື້2ເທື່ອເພາະໄຄແນ່ແລ້ວມື້ທີ່6 ອາການຢາກວ່າດີຂາດເລີຍມີແຕ່ຈາມຫນ້ອຍ1ກວດໂຄວິດຜົນເປັນລົບ ບັງກິນຢາມື້ລະເທື່ອມື້7-8-9-10-ປົກກະຕິບໍ່ໄດ້ກິນຢາຖ້າຄົບກຳນົດອອກຢ່າງດຽວລືມບອກວ່າໃຫ້ລູກກິນນ້ຳອຸ່ນອາບນ້ຳອຸ່ນ2-3ມື້ອາບເທື່ອ1ເວລານອນບໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍລູກເຢັນ ກິນໂອລາລິດບົດມິດຕະມິນcໃຫ້ກິນ.

(ລູກແມ່ນີ້ບໍ່ຫິຢາຕົ້ມນ້ຳຂີງໃຫ້ກະກີນບໍ່ຕິກິນໄດ້ຫມົດ)(ຢາກບອກແມ່ໆວ່າໂຄວິດບໍ່ໄດ້ເປັນຕາຢ້ານຢ່າງທີ່ຄິດຕິດແລ້ວກະທຳໃຈຕັ້ງໃຈດູແລລູກ4-5ມື້ກະດີ)

ທີ່ມາ