ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຕິດເຊື້ອເພີ່ມວັນນີ້ 131 ກໍລະນີ

ຕິດເຊື້ອເພີ່ມວັນນີ້ +131 ກໍລະນີ

ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງກວດວິເຄາະທັງໝົດ 288 ຕົວຢ່າງ, ຜົນບວກ: 131 ກໍລະນີ ຄື: