ສປປ ລາວ ຈະມີການໃຫ້ບໍລິການ ການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສປປ ລາວ ຈະມີການໃຫ້ບໍລິການ ການອອກໃບຮັບຮອງ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ເຊິ່ງການດໍາເນີນກິດຈະການ ໃຫ້ບໍລິການອອກໃບຮັບຮອງ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງການຢັ້ງຢືນ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ການໃຫ້ການບໍລິການ ແລະ ການນໍາໃຊ້ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ຂອງບຸກ ຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໂດຍມີກົດໝາຍທີ່ຕິດພັນກັບ ກິດຈະການລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອສົ່ງເສີມການດໍາເນີນ ກິດຈະການໃຫ້ ເປັນລະບຽບ, ຖືກຕ້ອງ, ໄດ້ມາດຕະຖານ, ທັນສະໄໝ, ປອດໄພ ແລະ ວ່ອງໄວ ແນ່ໃສ່ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ປະກອບສ່ວນ ໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຊາດ.

ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ແມ່ນຕົວອັກສອນ, ເຄື່ອງໝາຍ, ສັນຍາລັກຕົວເລກ, ສຽງ ຫລື ສິ່ງອື່ນທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຮູບແບບ ເອເລັກໂຕຣນິກ ທີ່ຕິດກັບຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຣນິກ ເພື່ອບົ່ງບອກ ແລະ ຢັ້ງຢືນ ຕົວຕົນຂອງຜູ້ລົງລາຍເຊັນ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ. ໃນນັ້ນ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອອກໃບ ຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ມີ 2 ລະດັບ ຄື: ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອອກໃບຮັບຮອງ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກແຫ່ງຊາດ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອອກໃບຮັບຮອງ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກຍ່ອຍ ຄື: ຜູ້ໃຫ້ບໍລິ ການອອກໃບຮັບຮອງ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກທົ່ວໄປ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອອກໃບຮັບ ຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກພາກລັດ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອອກໃບຮັບຮອງລາຍ ເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິການອອກໃບຮັບຮອງ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກສະເພາະ

ປະເພດບໍລິການ ອອກໃບຮັບຮອງ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ ປະກອບມີ: ບໍລິການຢັ້ງຢືນລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ບໍລິການຢັ້ງຢືນ ລະບົບແມ່ຂ່າຍ, ບໍລິການປະທັບເວລາ ແລະ ບໍລິການອື່ນໆ ຕາມການກໍານົດຂອງກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ. ນິຕິບຸກຄົນ ຫລື ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຈຸດປະສົງດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້ບໍລິການອອກໃບຮັບຮອງ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກທົ່ວໄປ ຕ້ອງຂໍໃບ ອະນຸຍາດນໍາກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ຂໍໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ນໍາຜູ້ອອກ ໃບຮັບຮອງ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກແຫ່ງຊາດ. ຜູ້ຂໍໃບອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວ, ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ຄື: ໃບຄໍາຮ້ອງ, ຊີວະປະຫວັດຜູ້ບໍລິຫານ, ຊີວະປະ ຫວັດວິຊາ ການເຕັກນິກ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາ, ສໍາເນົາໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ຫລື ໃບຢັ້ງຢືນການສ້າງຕັ້ງ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຕັ້ງສໍານັກງານ, ບົດວິພາກ ເສດຖະກິດ ແລະ ແຜນເຕັກນິກ, ກົດລະບຽບການໃຫ້ບໍລິການ, ໃບຢັ້ງຢືນສະຖານະການເງິນ ຈາກທະນາຄານ ສປປ ລາວ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ www.laotradeportal.gov.la ຂ່າວ: ຂປລ

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້