ແຂວງຫຼວງພະບາງ ກວດພົບ ກໍລະນິຕິດເຊື້ອພາຍໃນ +87 ຄົນ

ສະຖານະການຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະຈຳວັນທີ 09 ທັນວາ 2021 ຢູ່ທີ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ກວດພົບກໍລະນິຕິດເຊື້ອພາຍໃນ +87 ຄົນ.