RIP ລາຍລະອຽດຜູ້ເສຍຊີວິດມື້ນີ້ 7 ຄົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 – ສື່ລາວ.ຄອມ

RIP ລາຍລະອຽດຜູ້ເສຍຊີວິດມື້ນີ້ 7 ຄົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19

RIP ຄົນເຈັບເສຍຊີວີດ 7 ຄົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ຕິດເຊື້ອ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກໂຄວິດ ລາຍງານໃນວັນທີ 20/11/2021 ລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

ຜູ້ທີ 1: ເພດຍິງ, ອາຍຸ 41 ປີ, ບ້ານສ້າງເຫວີຍ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງ-​ສັກວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຄົບ-​ວັນທີ 11 ພະຈິກ 2021: ເຂົ້າມາກວດຢູ່ໂຮງໝໍເສດຖາທິລາດ ດ້ວຍອາການ ອິດເມື່ອຍ, ສະຕີບໍ່ດີ ພ້ອມທັງເກັບຕົວຢ່າງມາກວດຊອກຫາພະຍາດໂຄດວິດ-19 ແລະ ຜົນກວດພົບເຊື້ອ-​ໄລຍະນອນປີ່ນປົວ ຢູ່ໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວ ແຕ່ວັນທີ 6-18 ພະຈິກ 2021, ເປັນເວລາ 13 ມື້-​ມາຮອດເວລາ 15:20 ນາທີ ຂອງວັນທີ 18 ພະຈິກ 2021: ຄົນເຈັບ ໄດ້ເສຍຊີວິດ

ຜູ້ທີ 2: ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 78 ປີ, ບ້ານທົ່ງສ້າງນາງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງ-​ວັນທີ 04 ພະຈິກ 2021: ເຂົ້າມາກວດຢູ່ໂຮງໝໍເສດຖາທິລາດ ດ້ວຍອາການໄຂ້, ຄໍແຂງ ແລະ ສະຕີບໍ່ດີ ພ້ອມທັງເກັບຕົວຢ່າງມາກວດຊອກຫາພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຜົນກວດພົບເຊື້ອ-​ໄລຍະນອນປີ່ນປົວ ຢູ່ໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວ ແຕ່ວັນທີ 4-18 ພະຈິກ 2021, ເປັນເວລາ 15 ມື້-​ມາຮອດເວລາ 1:00 ນາທີ ຂອງວັນທີ 18 ພະຈິກ 2021: ຄົນເຈັບ ໄດ້ເສຍຊີວິດ

ຜູ້ທີ 3: ເພດຍິງ, ອາຍຸ 55 ປີ, ບ້ານດົງນາໂຊກ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງ-​ວັນທີ 12 ພະຈິກ 2021: ເຂົ້າມາກວດຢູ່ໂຮງໝໍເສດຖາທິລາດ ດ້ວຍອາການ ໄຂ້, ໄອ, ຫາຍໃຈຝຶດ ແລະ ອິດເມື່ອຍ ພ້ອມທັງເກັບຕົວຢ່າງມາກວດຊອກຫາພະຍາດໂຄດວິດ-19 ແລະ ຜົນກວດພົບເຊື້ອ-​ໄລຍະນອນປີ່ນປົວ ຢູ່ໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວ ແຕ່ວັນທີ 12-17 ພະຈິກ 2021, ເປັນເວລາ 06 ມື້-​ມາຮອດເວລາ 21:00 ນາທີ ຂອງວັນທີ 17 ພະຈິກ 2021: ຄົນເຈັບ ໄດ້ເສຍຊີວິດ

ຜູ້ທີ 4:​ ເພດຍິງ, ອາຍຸ 58 ປີ, ບ້ານປ່າຝາງ, ນະຄອນຫລວງ- ພະຍາດປະຈໍາຕົວ: ເບົາຫວານ, ໝາກໄຂ່ຫຼັງຊຸດໂຊມ ແລະ ພະຍາດອັກເສບຕັບບີ- ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19- ວັນທີ 16 ພະຈິກ 2021: ເຂົ້າມາກວດຢູ່ໂຮງໝໍເສດຖາທິລາດ ດ້ວຍອາການໄອ,ຫາຍໃຈຝຶດ, ຂາບວມທັງສອງຂ້າງ ພ້ອມທັງເກັບຕົວຢ່າງມາກວດຊອກຫາພະຍາດໂຄດວິດ-19 ແລະ ຜົນກວດພົບເຊື້ອ- ໄລຍະນອນປີ່ນປົວ ຢູ່ໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວ ແຕ່ວັນທີ 16-19 ພະຈິກ 2021, ເປັນເວລາ04 ມື້- ມາຮອດເວລາ 19:00 ນາທີ ຂອງວັນທີ 19 ພະຈິກ 2021: ຄົນເຈັບ ໄດ້ເສຍຊີວິດ

ຜູ້ທີ 5: ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 22 ປີ, ອາຊີບ: ປະຊາຊົນ, ບ້ານໂພນງາມ (ຄຸ້ມໂພນຂາມ), ເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ-​ບໍ່ມີພະຍາດປະຈໍາໂຕ.-​ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19​-​ຜູ້ກ່ຽວຢູ່ສະຖານທີ່ຄຸມຂັງໄດ້ 2 ເດືອນ ໃນໄລຍະດັ່ງກ່າວ ປົກກະຕິແຂງແຮງດີ- ວັນທີ 19 ພະຈິກ 2021: ມີອາການອິດເມື່ອຍ, ອ່ອນເພຍ, ຫັນໃຈຝືດ, ແໜ້ນໜ້າເອິກ ຈຶ່ງຖືກນໍາສົ່ງມາໂຮງໝໍ ໃນໄລຍະເດີນທາງ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເສຍຊີວິດ ກ່ອນມາຮອດໂຮງໝໍ. ເມື່ອມາຮອດໂຮງໝໍ ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດຊອກຫາພະຍາດໂຄດວິດ-19 ແລະ ຜົນກວດພົບເຊື້ອ

ຜູ້ທີ 6: ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 62 ປີ, ອາຊີບ ພະນັກງານ, ບ້ານຫນອງບຶກ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງ.-​ພະຍາດປະຈໍາຕົວ: ຄວາມດັນເລືອດສູງ-​ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຄົບ-​ວັນທີ 13 ພະຈິກ 2021: ເກັບຕົວຢ່າງມາກວດຊອກຫາພະຍາດໂຄດວິດ-19 ຢູ່ໂຮງໝໍມິດຕະພາບ-​ວັນທີ 14 ພະຈິກ 2021: ຜົນກວດພົບເຊື້ອ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄປໂຮງໝໍ ແລະຜູ້ກ່ຽວຢູ່ບ້ານ-​ວັນທີ 17 ພະຈິກ 2021: ມາໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ດ້ວຍອາການ ອິດເມື່ອຍ, ຫາຍໃຈຝືດ, ຫາຍໃຈໄວ, ນອນພຽງບໍ່ໄດ້-​ໄລຍະນອນປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວ ແຕ່ວັນທີ 17-19 ພະຈິກ 2021, ເປັນ ເວລາ 03 ວັນ-​ຮອດເວລາ 23:15 ຂອງວັນທີ19 ພະຈິກ 2021: ຄົນເຈັບໄດ້ ເສຍຊີວິດ

ຜູ້ທີ 7: ເພດຊາຍ, ອາຍຸ 74 ປີ, ບ້ານໜອງແຕງ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງ-​ພະຍາດປະຈໍາຕົວ: ເບົາຫວານ, ຄວາມດັນເລືອດ ແລະ ອັກເສບຕັບຊີ-​ສັກວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ຄົບ-​ວັນທີ 10 ພະຈິກ 2021: ຜູ້ກ່ຽວ ໄດ້ມາກວດ ຢູ່ໂຮງໝໍ 103 ຍ້ອນມີອາການໄຂ້, ໄອ ແລະ ອ່ອນເພ່ຍ ພ້ອມທັງເກັບຕົວຢ່າງມາກວດຊອກຫາພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ຜົນກວດພົບເຊື້ອ-​ໄລຍະເວລານອນປີ່ນປົວ ຢູ່ໂຮງໝໍດັ່ງກ່າວ ແຕ່ວັນທີ 10-19 ພະຈິກ 2021, ເປັນເວລາ 10 ວັນ-​ມາຮອດເວລາ 22:00ໂມງຂອງວັນທີ 19 ພະຈິກ 2021: ຄົນເຈັບ ໄດ້ເສຍຊີວິດ

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້