ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ສູງສຸດໃນປະຫວັດສາດລາວ (All time high) – ສື່ລາວ.ຄອມ
Notice: Undefined index: slug in /home/suelaoco/public_html/wp-includes/class-wp-theme-json.php on line 1092
Connect with us

ຂ່າວເສດຖະກິດ

ເງິນກີບອ່ອນຄ່າ ສູງສຸດໃນປະຫວັດສາດລາວ (All time high)

Published

on

ນັບຕັ້ງແຕ່ມີການເປີດປະເທດມາ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເລີ່ມມີການກຳໜົດອັດຕາແລກປ່ຽນຢູ່ທີ່ 452,5 ກີບຕໍ່ໂດລາ ຈາກນັ້ນເງິນກີບກໍ່ໄດ້ມີການອ່ອນຄ່າຂື້ນເລື່ອຍໆ ໂດຍເຄີຍອ່ອນຄ່າສູງສຸດໃນປະຫວັດຄືໃນວັນທີ່ 18/04/2005 ຢູ່ທີ່ 10,510 ກີບ/ໂດລາ ຈາກນັ້ນເງິນກີບກໍ່ເລິ່ມມີການແຂງຄ່າຂື້ນ ແຕ່ກໍ່ເລີ່ມອ່ອນຄ່າອີກຄັ້ງໃນປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ເລີ່ມອ່ອນຄ່າຢ່າງຊັດເຈນແມ່ນຊ່ວງການລະບາດໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງປີນີ້ເງິນກີບອ່ອນຄ່າໄປແລ້ວປະມານ 15%

ເຊິ່ງ ກຼາບແອັດໂຊເປັນກຼາບຊື້-ຂາຍອັດຕາແລກປ່ຽນສາກົນ ດັ່ງນັ້ນທະນາຄານກາງກໍ່ຈະນຳອັດຕາແລກປ່ຽນດັ່ງກ່າວ ໄປກຳໜົດເປັນອັດຕາແລກປ່ຽນອ້າງອີງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ຮ້ານແລກປ່ຽນຢູ່ນອກ ແນ່ນອນຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂື້ນຄື ອັດຕາແລກປ່ຽນຢູ່ນອກກໍ່ຈະສູງຂື້ນຕາມ, ຕົ້ນທຶນນຳສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດກໍ່ຈະແພງຂື້ນ, ແລະມີຜົນກະທົບຕໍ່ກຸ່ມທຸລະກິດແລະຄົນບໍລິພົກໃນການໃຊ້ເງິນກີບໃນການຊຳລະສິນຄ້າແລະບໍລິການຕ່າງໆທີ່ເປັນສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ (ເງິນກີບອ່ອນຄ່ານັ້ນໜາຍເຖິງ ຕ້ອງໃຊ້ເງິນກີບໃນປະລິມານຫຼາຍຂື້ນ)

ທັ້ງນີ້ທັ້ງນັ້ນ ເງິນກີບອ່ອນຄ່າບໍ່ໄດ້ສົ່ງຜົນເສຍສະເໝີໄປ ທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງດ້ານບວກ ກໍ່ຈະເປັນກຸ່ມທຸລະກິດສົ່ງອອກ ເພາະຕ່າງປະເທດຈະເບິ່ງວ່າສິນຄ້າບ້ານເຮົາລາຄາຖືກລົງ ເຮັດໃຫ້ມີການສັ່ງຊື້ໃນປະລິມານທີ່ຫຼາຍຂື້ນ

*ep ຕໍ່ໄປ ແອັດຈະມາວິເຄາະສາເຫດເງິນກີບອ່ອນຄ່າສູງສຸດໃນປະຫວັດໄດ້ຢ່າງໃດ ຝາກຕິດຕາມຕອນຕໍ່ໄປ😊

ທີ່ມາ: 10 STORY ເລື່ອງເລົ່າຂອງ 10

Continue Reading

ຂ່າວເສດຖະກິດ

ລາຄາຮຸ້ນທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວພຸ່ງຂື້ນ 60%

Published

on

ອີງຕາມລາຄາປະຈຸບັນວັນທີ່ 24 ມີຖຸນາ ເວລາ 12:30 ຮຸ້ນທະນາຄານການຄ້າເເຕະຢູ່ທີ່ 5,150 ກີບ/ຮຸ້ນ ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນການເພີ່ມຂື້ນຂອງລາຄາຮຸ້ນຄິດເປັນເກືອບ 60% ນັບຈາກຈຸດຕໍ່າສຸດ ຫຼືໃຊ້ເວລາພຽງ 7 ມື້ເທົ່ານັ້ນທີ່ດີດລາຄາຂື້ນມາ

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ຖ້າໃຜຈະລົງທຶນຕອນນີ້. 10 Story ແນະນຳວ່າ ຕ້ອງຖ້າເບິ່ງຜົນການດຳເນີນງານທະນາຄານການຄ້າໃນໄຕມາດ 2 ອີກຕື່ມ

*ໜາຍເຫດ: ລາຄາຕໍ່າສຸດຂອງຮຸ້ນທະນາການຄ້າແມ່ນ 3,220 ກີບ/ຮຸ້ນ ໃນວັນທີ 15 ມີຖຸນາ

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ຜົນການດຳເນີນງານທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ (BCEL) ໃນປີ 2021

Published

on

By

ເປັນອີກປີໜຶ່ງທີ່ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງ ທຄຕລ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ພາຍໃຕ້ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຍັງຄົງລະບາດເປັນວົງກວ້າງ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດ ຕໍ່ຕາມ ທຄຕລ ໄດ້ອອກແຮງສູ້ຊົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ເຊິ່ງມີຕົວເລກການປະຕິບັດທຽບໃສ່ແຜນການປີ 2021 ທີ່ໄດ້ດັດແກ້ໃໝ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

– ຍອດຊັບສິນ: 68.236.991 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 26,43%;

– ຍອດເງິນຝາກ: 61.802.739 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 28,82%;

– ຍອດເງິນກູ້ທັງໝົດ: 30.080.974 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 3,18%;

– ທຶນທັງໝົດ: 2.132.146 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ -3,65%;

– ກຳໄລສຸດທິ: 11.410 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 95,31%.

ເຊິ່ງ 10 Story ວິເຄາະຈາກເອກະສານການເງິນ ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມີກຳໄລສຸດທິຫຼຸດລົງຫຼາຍ ເນື່ອງການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19 ສົ່ງຜົນໃຫ້ພາກທຸລະກິດໄດ້ຮັບຜົນກະຫຼາຍພໍ່ສົມຄວນ ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຊຳລະໜີ້ທະນາຄານໄດ້ ເຊິ່ງສະແດງອອກ ລາຍຈ່າຍການສູນເສຍຂອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າມີເຖິງ 649,075 ລ້ານກີບ ທຽບລາຍຮັບຄິດເປັນ 23.66% ແລະທຽບປີຜ່ານມາເພີ່ມຂື້ນ 36.8%

ໃນຂະນະດຽວກັນ ການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19 ຍັງສົ່ງຜົນຕໍ່ການລົງທຶນ ແລະ ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍຮູ້ສືກ Panic ເຮັດໃຫ້ຄົນບໍ່ກ້າທີ່ຈະໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ ໂດຍການນຳເງິນໄປຝາກໄວ້ກັບທະນາຄານ ເຊິ່ງສະແດງອອກຍອດເງິນຝາກທະນາຄານເຖິງ 61,802,739 ລ້ານກີບ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 28.82% ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ທະນາຄານການຄ້າມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເງິນຝາກລູກຄ້າເພີ່ມຂື້ນເຖິງ 1,492,316 ລ້ານກີບ ທຽບປີຜ່ານມາເພີ່ມຂື້ນ 13.2%

ເຫດຜົນເຫຼົ່ານີ້ ອາດເຮັດໃຫ້ທະນາຄານການຄ້າ ງົດການຈ່າຍເງິນປັນຜົນໃນປີນີ້ ເຊິ່ງເປັນປີທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ຈົດທະບຽນເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ຂໍ້ມູນຈາກ: LSX ແລະ 10 STORY ເລື່ອງເລົ່າຂອງ 10

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ລາວຖືກຈັດເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ຮັ່ງມີດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນອາຊີ

Published

on

ລາວຖືກຈັດເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ຮັ່ງມີດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນອາຊີ

ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບໃຫ້ເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ຮັ່ງມີດ້ານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຫຼາຍທີ່ສຸດໃນອາຊີ ເຊິ່ງມີການລະບຸແຫຼ່ງແຮ່ທາດກວ່າ 570 ຊະນິດ ລວມທັງ ຄຳ, ທອງແດງ, ສັງກະສີ, ເຫຼັກ, ໂພແທັດຊຽມ, ຫີນປູນ, ກົ່ວ, ຊືນ…

ແລະ ຄາດວ່າຈະມີລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍແຮ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເພື່ອການສົ່ງອອກໃນຊ່ວງສາມເດືອນທ້າຍປີ 2021 ປະມານ 463 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຂະນະທີ່ໃນຊ່ວງ 9 ເດືອນຂອງປີນີ້, ລາວມີລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍແຮ່ 1.464 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

Continue Reading
ເດືອນກໍລະກົດ 2022
ເສົາ ​ອາ ​ຈ ​ພ​ຫ ​ສ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Trending

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້