ອອກແລ້ວ ນະໂຍບາຍປະກັນສັງຄົມ ໃຜແດ່ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ຈາກຜົນກະທົບໂຄວິດ-19 ອ່ານເບິ່ງເລີຍ – ສື່ລາວ.ຄອມ

ອອກແລ້ວ ນະໂຍບາຍປະກັນສັງຄົມ ໃຜແດ່ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນອຸດໜູນ ຈາກຜົນກະທົບໂຄວິດ-19 ອ່ານເບິ່ງເລີຍ

ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ອອກຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານການປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໂດຍກຳນົດລະອຽດເງື່ອນໄຂຜູ້ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນອຸດ ແລະ ວິທີການຄິດໄລ່.

ອີງຕາມ ຄຳແນະນຳ ຈາກອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 1302/ອປຊ ລົງວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2020 ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານການປະກັນສັງຄົມ ເພື່ອແກ້ໄຂຜົນກະທົບໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດອັກເສບປອດສາຍພັນໃໝ່ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການອຸດໜູນວ່າງງານສະເພາະ ເພື່ອທົດແທນລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກັນຕົນໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມພາກວິສາຫະກິດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19.

ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການອຸດໜຸນວ່າງງານສະເພາະ ເພື່ອແກ້ໄຂນະໂຍບາຍໃນການທົດແທນລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກັນຕົນໃນລະບົບປະກັນສັງຄົມພາກວິສາຫະກິດ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວການມອບເງິນສົມທົບຂອງຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແລະ ຜູ້ສະໝັກໃຈ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນຊ່ວງການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບດັ່ງນີ້:

1. ການພິຈາລະນາເງືອນໄຂຂອງການອຸດໜູນວ່າງງານສະເພາະການຢັ້ງຢືນທາງການຈາກພາກ່ສວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບການຢຸດດຳເນີນທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ຮ້ອງຂໍການອຸດໜູນວ່າງງານສະເພາະນັ້ນຕ້ອງແມ່ນການຈັດຕັ້ງໃດໜອ່ງທີ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຂຶ້ນກັບ ຫຼື ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງເປັນຜູ້ຢັ້ງຢືນ.

ຕົວຢ່າງ: ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ ກຸ່ມໂຮງແຮມ-ຮ້ານອາຫານ ເປັນຜູ້ຢັ້ງຢືນ ຫຼື ຖ້າບໍ່ເປັນສະມາຊິກຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດອາດຈະໃຫ້ຂະແໜງຖະແຫຼງຂ່າວວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຫຼື ສະມາຄົມຢູ່ໃນແຕ່ລະຂັ້ນເປັນຜູ້ຢັ້ງຢືນ; ໂຮງຮຽນເອກະຊົນຕ້ອງແມ່ນຂະແໜງສຶກສາ, ຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ນອນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດແມ່ນຄະນະຮັບຜິດຊອບເຂດເສດຖະກິດພິເສດເປັນຜູ້ຢັ່ງຢືນ ແລະ ອື່ນໆທີ່ເປັນທາງການຕາມແຕ່ລະເງື່ອນໄຂຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ

ສຳລັບຫົວໜ່ວຍແຮງງານທີ່ນອນໃນຊົງເຂດທຸລະກິດທີ່ຖືກສືບຕໍ່ສັ່ງໃຫ້ປິດການດຳເນີນກິດຈະການຊົ່ວຄາວຕາມຄຳສັ່ງ ຫຼື ລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຫຍັງຢັ້ງຢືນ.

ລາຍລະອຽດຕາມຄຳແນະນຳລຸ່ມນີ້:

.

.

.

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້