ເຊໂປນແຈ້ງ! ໃຫ້ປະຊາຊົນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໄປລົງທະບຽນສັກຢາວັກຊິນຈອນສັນແອນຈອນສັນ.

ເຊໂປນແຈ້ງ! ໃຫ້ປະຊາຊົນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໄປລົງທະບຽນສັກຢາວັກຊິນຈອນສັນແອນຈອນສັນ.

ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ ເມືອງ ເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເຊີນຊວນໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໄປລົງທະບຽນສັກວັກຊີນ ຈອນສັນແອນຈອນສັນ ເພື່ອຈະເອົາເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄປສະເໜີເອົາວັກຊີນຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດມາສັກໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ

ສຳລັບ, ປະເພດວັກຊີນທີ່ຈະມີສໍາລັບເມືອງເຊໂປນ ປະກອບມີ: ມີວັກຊີນຈອນສັນແອນຈອນສັນ ແລະ ວັກຊິນຊີໂນຟາມ (ຍັງບໍ່ມີກຳນົດສັກເຂັມ 1)

ສ່ວນວັກຊິນຈອນສັນແອນຈອນສັນຈະໄດ້ສັກໃນເປົ້າໝາຍຄື

💉ທຸກເພດ ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 60 ປີຂື້ນໄປ💉ທຸກເພດ ທີ່ເປັນພະຍາດປະຈຳຕົວເຊັ່ນ:ເບົາຫວານ,ຄວາມດັນເລືອດສູງ,ພະຍາດຊໍ້າເຮື້ອອື່ນໆ💉ພະນັກງານແພດ,ພະນັກງານປະຈຳດ່ານທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສັກຜ່ານມາ ໃນເງື່ອນໄຂຂໍ້ 1 ແລະຂໍ້2 ຕາມຂ້າງເທີງນັ້ນ.

ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບວັກຊິນຊີໂນຟາມແມ່ນມາສັກ ແລະ ສືບຕໍ່ສັກເຂັມທີ 2 ສະຖານທີ່ ຫ້ອງການສາທາລະນສຸກເມືອງເຊໂປນ,ຫ້ອງແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນໂມງລັດຖະການ ແຕ່ວັນທີ 22 -26 ກໍລະກົດ 2021 ຕາມໂມງລັດຖະການ#InsideLaos

error: ເນື້ອຫາໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ !!