ເຫດພາຍຸລົມເຂົ້າເຮັດໃຫ້ເຮືອນຳທ່ຽວຈົ່ມ ທີ່ຫລວງພະບາງ(ຄລິບ)

ຕອນຄ້າຍແລງວັນທີ 08/06/2020 ທີນ້ຳຂອງແຖວປາກຄານ ( ບ້ານຊຽງທອງ ) ນະຄອນຫລວງພຣະບາງ ເຮືອນຳທ່ຽວ ເກີດອຸບັດເຫດຈົມລົງນ້ຳຂອງ ອັນເນື່ອງມາຈາກແຮງລົມຂອງພະຍຸຟ້າຝົນລົມແຮງ

.

(ບໍ່ມີລາຍງານຜູ່ບາດເຈັບ)