ສຸດແປກ! ໝູອອກລູກມາ ມີໜ້າຕາຄ້າຍຊ້າງ

ໃນຕອນເຊົ້າທີ່ຜ່ານມາ, ປະຊາຊົນ ເຂດເມືອງປາກກະດິງ ຕ່າງພະກັນຮືຮາ ແລະ ພາກັນໄປເບິ່ງ ລູກໝູ ທີ່ເກີດອອກມາ ມາໜ້າຕາປະຫຼາດ ຄ້າຍກັບໜ້າຊ້າງ.

ຊາວບ້ານບອກວ່າ, ໝູນ້ອຍໂຕດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເກີດມາແລະແບບຜິດປົກກະຕິ. ເພາະດ້ານໜ້າຜາກມີງວງຄ້າຍກັບງວງຊ້າງ. ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນ ກໍ່ມີຄວາມເຊື່ອກັນໄປຕ່າງໆນາໆ. ໝູໂຕດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະຖືກດອງເກັບໄວ້. 

ພາບແລະຂ່າວ: Amnoy Loveslong