ເງິນເດືອນຂັ້ນຕໍ່າ ຢູ່ຊາດອາຊຽນ ປະຈຳປີ 2020 ລາວຢູ່ອັນດັບຮອງສຸດທ້າຍຂອງ ອາຊຽນ

ທ່ານຮູ້ຫຼື ຍັງຄ່າແຮງຂັ້ນຕ່ຳຂອງຊາດອາຊຽນ ມື້ນີ້ທີມງານ ສື່ລາວ.ຄອມ ຈະມາຈັດອັນດັບ ຄ່າແຮງຂັ້ນຕ່ຳຂອງຊາດອາຊຽນກັນ ໂດຍອີງຕາມເວັບໄຊ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ຂອງໄທມາບິ່ງກັນເລີຍວ່າລາວເຮົາຈະຈັດຢູ່ ອັນດັບເທົ່າໃດຂອງຊາດອາຊຽນ ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ອັນດັບທີ່1 ປະເທດສິງກະໂປ ເຊິ່ງມີຄ່າແຮງຂັ້ນຕ່ຳສະເລ່ຍໂດຍປະມານ 37,600,000 ກີບ ຕໍ່ ເດືອນ

ອັນດັບທີ່2 ປະເທດບຣູໄນ ເຊິ່ງມີຄ່າແຮງຂັ້ນຕ່ຳສະເລ່ຍໂດຍປະມານ 23,600,000 ກີບ ຕໍ່ ເດືອນ

ອັນດັບທີ່3 ປະເທດມາເລເຊຍ ເຊິ່ງມີຄ່າແຮງຂັ້ນຕ່ຳສະເລ່ຍໂດຍປະມານ 3,560,000 ກີບ ຕໍ່ ເດືອນ

ອັນດັບທີ່4 ປະເທດໄທ ເຊິ່ງມີຄ່າແຮງຂັ້ນຕ່ຳສະເລ່ຍໂດຍປະມານ 3,034,000 ກີບ ຕໍ່ ເດືອນ

ອັນດັບທີ່5 ປະເທດຟີລິປິນ ເຊິ່ງມີຄ່າແຮງຂັ້ນຕ່ຳສະເລ່ຍໂດຍປະມານ 2,700,000 ກີບ ຕໍ່ ເດືອນ

ອັນດັບທີ່6 ປະເທດກຳປູເຈຍ ເຊິ່ງມີຄ່າແຮງຂັ້ນຕ່ຳສະເລ່ຍໂດຍປະມານ 1,742,000 ກີບ ຕໍ່ ເດືອນ

ອັນດັບທີ່7 ປະເທດຫວຽດນາມ ເຊິ່ງມີຄ່າແຮງຂັ້ນຕ່ຳສະເລ່ຍໂດຍປະມານ 1,625,000 ກີບ ຕໍ່ ເດືອນ

ອັນດັບທີ່8 ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ເຊິ່ງມີຄ່າແຮງຂັ້ນຕ່ຳສະເລ່ຍໂດຍປະມານ 1,517,000 ກີບ ຕໍ່ ເດືອນ

ອັນດັບທີ່9 ປະເທດລາວ ເຮົາເຊິ່ງມີຄ່າແຮງຂັ້ນຕ່ຳສະເລ່ຍໂດຍປະມານ 1,150,000 ກີບ ຕໍ່ ເດືອນ

ອັນດັບທີ່10 ປະເທດມຽນມາ ເຊິ່ງມີຄ່າແຮງຂັ້ນຕ່ຳສະເລ່ຍໂດຍປະມານ 1,020,000 ກີບ ຕໍ່ ເດືອນ