ໂລກປ່ຽນໄປ ເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງຢ່າງໜັກທີ່ປະເທດແມັກຊິໂກ.

ເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງຢ່າງໜັກທີ່ປະເທດແມັກຊິໂກ.
ທະເລ Cuitzeo ທີ່ມີອາຍຸຫຼາຍກວ່າພັນປີ ເຊິ່ງເປັນທະເລໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງແມັກຊິໂກ້ ໄດ້ແຫ້ງແລ້ງຢ່າງໜັກໜ່ວງຫຼັງຈາກທີ່ຝົນບໍ່ຕົກ, ການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ການຖິ້ມນ້ຳເສຍຈາກ 15 ເມືອງທີ່ຢູ່ແຄມທະເລ.

.

ທະເລແຫ່ງນີ້ໄດ້ຖືກແບ່ງໂດຍການສ້າງເຂື່ອນ ແລະ ຫົນທາງ ເຊິ່ງເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ຜິດລວມເຖິງການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າ ເຮັດໃຫ້ຝົນບໍ່ຕົກ ນ້ຳຈຶ່ງເລີ່ມແຫ້ງ ປະຊາກອນທັງໝົດເກືອບ 1ລ້ານຄົນ ໄດ້ຖິ້ມນ້ຳເສຍລົງເຊິ່ງໄດ້ສ້າງມັນລະພິດທາງທະເລຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນ້ຳຄ່ອຍໆແຫ້ງແລ້ງຂຶ້ນທຸກປີ, ບໍ່ສາມາດກັກເກັບນ້ຳໄວ້ໄດ້ ແລະ ສ້າງຄວາມເສື່ອມໂຊມໃຫ້ກັບທະເລດັ່ງຮູບພາບທີ່ເຫັນ.

.

.

error: ເນື້ອຫາໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ !!