ເຄືອເຂົາຮໍ ມີສັບຄຸນເປັນຢາອາຍຸຍືນ

ເຄືອເຂົາຮໍ ມີສັບຄຸນເປັນ ຢາອາຍຸຍືນ ສຳຫລັບຄົນເຮັດວຽກໜັກ ມັກປວດເມື່ອຍຕາມຮ່າງກາຍກໍ່ຊ່ວຍໄດ້….

ໃຫ້ເອົາເຄືອເຂົາຮໍສົດໆ ມາລ້າງນໍ້າໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວຫັ່ນເປັນທ່ອນ ຍາວ 2 ຊັງຕີແມັດ ດອງກັບນໍ້າເຜິ້ງແທ້ ເກັບໄວ້ປະມານ 15 ວັນ

ໃຊ້ຮັບປະທານ ວັນລະ 1-2 ທ່ອນ ທຸກວັນ ມີສັບພະຄຸນ ບຳບັດໂຣກຕ່າງໆໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ເລືອດລົມເດີນສະດວກ ບໍ່ປວດເມື່ອຍຕາມຮ່າງກາຍ .

.

ພາບແລະຂໍ້ມູນ: Chomphoonut Panomai