ຮູ້ໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ! ບັນດາອາຊີບທີ່ສະຫງວນໄວ້ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ ຫ້າມຄົນຕ່າງຊາດດຳເນີນອາຊີບດັ່ງກ່າວມີດັ່ງນີ້

ຈາກກະແສຂ່າວທີ່ຊາຍລາວຖືກຈັບ ຢູ່ປະເທດໄທ ຍ້ອນເປີດຮ້ານຕັດຜົມຍາດອາຊີຄົນໄທເຮັດວຽກ, ຍ້ອນອາຊີບຊ່າງຕັດຜົມເປັນໜຶ່ງໃນ 39 ອາຊີບ ທີ່ສະຫງວນໄວ້ ໃຫ້ສະເພາະ ຄົນໄທ ແລະ ຫ້າມໃຫ້ຄົນຕ່າງຊາດ ດໍາເນີນອາຊີບດັ່ງກ່າວເດັດຂາດ.

ຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄຳຖາມຂື້ນມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍວ່າ ແລ້ວໃນປະເທດລາວອາຊີບທີ່ສະຫງວນໄວ້ສະເພາະພົບລະເມືອງລາວ ແມ່ນມີອາຊີບໃດແດ່? ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດສະຫງວນໄວ້ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ ບັນຊີ ຄໍ 02-2015 (ສະບັບປັບປຸງ) ມີອາຊີບດັ່ງນີ້:

error: ເນື້ອຫາໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ !!