ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ຢືນຢັນວ່າວັກຊີນ ທັງ 05 ຍີ່ຫໍ້ມີປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນ COVID-19 ທີ່ກາຍພັນໄດ້.

ສຶກສາຂໍ້ມູນ “ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ຢືນຢັນວ່າວັກຊີນທີ່ອົງການອະນາໄມໂລກ ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້ນຳໃຊ້ທັງ 05 ຍີ່ຫໍ້ນັ້ນ, ແມ່ນມີປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນ COVID-19 ທີ່ກາຍພັນໄດ້.”

1. ອົງການ WHO ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ກັບການເດີນທາງລະຫວ່າງປະເທດ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນປອດໄພ,

2. ຜູ້ອໍານວຍການຂອງອົງການອະນາໄມໂລກປະຈໍາເອີຣົບ ຫຼື WHO ໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງເຖິງສະຖານະການການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ທີ່ຍັງຄົງລະບາດໃນຫຼາຍປະເທດ,

3. ອົງການອະນາໄມໂລກ ຈຶ່ງບໍ່ແນະນໍາໃຫ້ມີການເປີດປະເທດໃຫ້ເດີນທາງ ແລະ ຂໍໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆ ທົບທວນເລື່ອງຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ຈະໃຫ້ປະຊາຊົນເດີນທາງອອກນອກປະເທດ ແລະ ຈະເປັນການນໍາເຊື້ອໄປແຜ່ກະຈາຍໄດ້ງ່າຍ,

4. ພ້ອມທັງມີການຢືນຢັນວ່າວັກຊີນປ້ອງກັນ COVID-19 ທັງ 05 ຍີ່ຫໍ້ເຊິ່ງໄດ້ແກ່:

ໜື່ງ. Pfizer, ສອງ. Moderna, ສາມ. AstraZeneca, ສີ່. Johnson & Johnson’s,ຫ້າ. Sinopharm,

5. ທັງ 05 ຊະນິດ ແມ່ນມີປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນ COVID-19 ຊະນິດທີ່ກາຍພັນຂອງສາຍພັນອິນເດຍ, ສາຍພັນອັງກິດ ແລະ ສາຍພັນອາຟຣິກາໃຕ້ໄດ້ (ສາຍພັນໃໝ່ 2021).

error: ເນື້ອຫາໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ !!