ກະຊວງແຮງງານ ແຈ້ງບໍ່ໃຫ້ມີການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານກັບຜູ້ອອກແຮງງານໄລຍະໂຄວິດ – ສື່ລາວ.ຄອມ
Connect with us

ຂ່າວພາຍໃນ

ກະຊວງແຮງງານ ແຈ້ງບໍ່ໃຫ້ມີການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານກັບຜູ້ອອກແຮງງານໄລຍະໂຄວິດ

Published

on

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ອອກແຈ້ງການ ເຖິງບັນດາພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ; ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ, ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການດ້ານແຮງງານ ແລະ ນະໂຍບາຍການປະກັນສັງຄົມໃນໄລຍະ ແລະ ຫຼັງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ໂດຍກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມໄດ້ອອກແຈ້ງການເຖິງ ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ແລະ ໜຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນ ບໍ່ໃຫ້ມີການຍົກເລີກສັນຍາແຮງງານກັບຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ກໍາລັງປະສົບກັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລືສາມຝ່າຍ.

ອີງຕາມແຈ້ງການ ຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສະບັບເລກທີ 1559/ຮສສ, ລົງວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2020 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ, ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການຂອງທຸກພາກສ່ວນເສດຖະກິດໃນທົ່ວປະເທດເຂົ້າໃຈ ພ້ອມເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດຫມາຍ, ລະບຽບການດ້ານແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງເຫມາະສົມກັບໄລຍະທີ່ມີການແຜ່ລະບາດ ແລະ ຫຼັງຈາກການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19.

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງການ ມາຍັງພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະ ຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ບັນດາຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ, ການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ ໃນ ຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດຊາບ ດັ່ງນີ້:

1 ໃຫ້ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານທີ່ໄດ້ຢຸດກິດຈະການຊົ່ວຄາວໃນເດືອນ ເມສາ 2020 ຕາມຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 06/ນຍ, ຖ້າຫົວຫນ່ວຍແຮງງານໃດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານໃຫ້ ຜູ້ອອກແຮງງານແມ່ນໃຫ້ສືບຕໍ່ພິຈາລະນາຊ່ວຍຈ່າຍຕາມປົກກະຕິ, ຖ້າມີຄວາມຈໍາເປ໊ນແທ້ແມ່ນໃຫ້ຈ່າຍ ຢ່າງຫນ້ອຍເທົ່າກັບຫ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ (50%) ຂອງເງິນທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບ. ສໍາລັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານຕາມຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ເປັນລາຍວັນທີ່ອາດໄດ້ຄ່າແຮງງານຕ່ໍາກວ່າ ຄ່າແຮງງານຕ່ໍາສຸດທີ່ລັດຖະບານ ປະກາດໃຊ້ ກໍໃຫ້ຈ່າຍບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດຫ້າສິບສ່ວນຮ້ອຍ ຫຼື ເທົ່າກັບຫ້າແສນຫ້າສິບພັນກີບ (550.000 ກີບ). ທຸກກໍລະນີແມ່ນບໍ່ໃຫ້ລວມມື້ທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ເຮັດວຽກປົກກະຕິ ແລະ ວັນພັກບຸນປີໃຫມ່ລາວ (13-19 ເມສາ 2020) ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເຕັມປົກກະຕິ.

ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານທີ່ສືບຕໍ່ຢຸດກິດຈະການ ຫລື ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ຖືກໃຫ້ພັກວຽກ ເພື່ອປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 06/ນຍ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2020 ເປັນຕົ້ນໄປ, ຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມຈະໄດ້ຮັບເງິນນະໂຍບາຍອຸດຫນູນວ່າງງານຈາກກອງທຶນປະກັນສັງຄົມຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ກໍານົດໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ກໍານົດ ໃນລະບຽບການສະ ເພາະ, ສໍາລັບຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ຍັງບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກຂອງກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ແມ່ນໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານພິຈາລະນາ ຈ່າຍຄ່າແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງຕົນຕາມຄວາມອາດສາມາດ ເພື່ອຮັກສາຜູ້ອອກແຮງງານໄວ້

2 ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດ ຫມາຍ, ລະບຽບການດ້ານແຮງງານ ແລະ ສັນຍາແຮງງານທີ່ມີຜົນນໍາໃຊ້ຢູ່ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ສວຍໃຊ້ຜົນກະທົບ ດັ່ງກ່າວ ເຮັດສິ່ງທີ່ຂັດຕໍ່ກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການ ໂດຍສະເພາະບໍ່ໃຫ້ມີການຍົກເລີກສັນຍາແຮງ ງານກັບຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ກໍາລັງປະສົບກັບບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລືສາມຝ່າຍ. ໃນກໍລະນີຜູ້ອອກແຮງງານຫາກໄດ້ພັກວຽກຍ້ອນ ເຫດຜົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ທີ່ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຢັ້ງຢືນວ່າບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ, ຜູ້ອອກແຮງງານຜູ້ນັ້ນຍັງມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ເຕັມຕາມປົກກະຕິ

3 ໃນໄລຍະການປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 06/ນຍ, ຖ້າຫົວຫນ່ວຍແຮງງານໃດ ມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ພົວພັນໂດຍກົງກັບຜູ້ອອກແຮງງານ, ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານນັ້ນ ຫຼື ອົງການຜູ້ຕາງຫນ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານສາມາດປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ອອກແຮງງານ ຫຼື ກັບອົງການຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້, ແຕ່ຜົນຂອງການປຶກສາຫາລືນັ້ນໃຫ້ສະເຫນີມາຍັງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອພິຈາລະນາແກ້ໄຂຕາມກົດຫມາຍ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການທີ່ເກີດ ຂື້ນໃນແຕ່ລະໄລຍະ

4 ພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດກໍານົດເວລາ ທີ່ລັດຖະບານປະກາດໃຊ້ ຖ້າຫາກຫົວຫນ່ວຍແຮງງານໃດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ອອກແຮງງານ ເປັນຕົ້ນ, ການຢຸດກິດຈະການຊົ່ວຄາວ (ສາມາດປະຕິບັດຕາມ ມາດຕາ 111 ຂອງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ), ການປິດກິດຈະການແບບຖາວອນ, ຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນຜູ້ອອກແຮງງານ, ການປັບປຸງສັນຍາແຮງງານ ທັງບຸກຄົນ ແລະ ລວມຫມູ່ ເພື່ອກໍານົດເງື່ອນໄຂໃນການເຮັດວຽກໃຫມ່ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຂອງທຸລະກິດນັ້ນ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານສາມາດປຶກສາຫາລື ຫຼື ເປີດການເຈລະຈາຕໍ່ລອງກັບຜູ້ອອກແຮງງານເປັນແບບລາຍບຸກຄົນ ຫຼື ແບບລວມຫມູ່ໄດ້ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນດໍາລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ແຮງງານ ສະບັບເລກທີ 076/ລບ, ລົງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2013, ຫມວດທີ 3 ມາດຕາ 11-14

5 ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານທີ່ຍັງເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ມອບ ເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສັງຄົມຕາມປົກກະຕິ ແລະ ຖ້າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານການເງິນ ແມ່ນສາມາດເລື່ອນ ມອບເງິນສົມທົບໄດ້ ສາມເດືອນ ເຊັ່ນ: ເງິນສົມທົບປະຈໍາເດືອນ ເມສາ ໃຫ້ເລື່ອນ ໄປມອບຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍເດືອນ ກັນຍາ, ເງິນສົມທົບເດືອນ ພຶດສະພາ ບໍ່ໃຫ້ກາຍເດືອນ ຕຸລາ ແລະ ເງິນສົມທົບເດືອນ ມິຖຸນາ ບໍ່ໃຫ້ກາຍເດືອນ ພະ ຈິກ ປີ 2020.

ສໍາລັບຫົວຫນ່ວຍແຮງງານທີ່ໄດ້ຢຸດດໍາເນີນກິດຈະການຊົ່ວຄາວ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ ຫລື ຄ່າແຮງງານໃຫ້ແກ່ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງຕົນ ໂດຍມີການຢັ້ງຢືນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແມ່ນສາມາດໂຈະການມອບເງິນສົມທົບເຂົ້າ ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມຕາມໄລຍະທີ່ທາງການປະກາດມາດຕະການເທົ່ານັ້ນ

6 ວຽກງານການປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດແມ່ນວຽກຫນຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນວຽກງານ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານຂອງຫົວຫນ່ວຍແຮງງານ, ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ຖ້າຫົວຫນ່ວຍແຮງງານໃດໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານ ຫຼື ຫນ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບວຽກຄວາມປອດໄຟ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານຂອງຫົວຫນ່ວຍແຮງງານຂື້ນມາແລ້ວ ກໍ່ໃຫ້ມອບວຽກປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໃຫ້, ຖ້າຫົວຫນ່ວຍແຮງງານໃດຍັງບໍ່ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງກໍໃຫ້ຖືເອົາໂອກາດນີ້ໃນການແຕ່ງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 123 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ

7 ມອບໃຫ້ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຜີຍແຜ່, ແນະ ນໍາ, ຕິດຕາມ, ກວດກາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ພ້ອມທັງລາຍງານໃຫ້ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງ ຄົມ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ລັດຖະມົນຕີ ເວົ້າເດັດຂາດ ຈະເຄັ່ງຄັດ ຄວາມປອດໄພຂຶ້ນເຕື່ມ

Published

on

By

ທ່ານ ພົອ ວິໄລ ຫຼ້າຄໍາຟອງ ກໍາມະການກົມການເມືອງ ສູນກາງພັກ, ຮອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ ລົງ ເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນໍາວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດສາມຫຼ່ຽມ-ຄໍາ ພ້ອມເນັ້ນຢໍ້າໃຫ້ພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ຄວາມ ສໍາຄັນກັບວຽກງານຄວາມສະຫງົບໃນຂົງເຂດ ດັ່ງກ່າວຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ 2023, ທ່ານ ພົອ ວິໄລ ຫຼ້າຄໍາຟອງ ກໍາມະການກົມ ການເມືອງສູນກາງພັກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນໍາວຽກງານ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ແຂວງບໍ່ ແກ້ວ,

ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງ ທ່ານ ຈ້າວເຫີວຍ ປະທານສະພາຜູ້ ບໍລິຫານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽນຄໍາແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ມີບັນດາ ການນໍາພັກແຂວງ, ຫົວຫນ້າ-ຮອງຫົວຫນ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ເຈົ້າເມືອງ, ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄະນະພັກ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ພົອ ວິໄລ ກໍໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມຊີ້ນໍາຕໍ່ ຄະນະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຈົ່ງພ້ອມກັນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງທີ່ທັນສະໄຫມ, ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມ ແຂງ, ສັງຄົມມີຄວາມສີວິໄລຍຸຕິທໍາ, ເປັນສູນການຄ້າ-ການລົງທຶນ,ສາມາດກາຍເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວລະດັບອາຊຽນ.

ພິເສດແມ່ນໃຫ້ມີຄວາມ ສະຫງົບ, ມີຄວາມປອດໄພ, ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນຕ້ອງຕິດພັນກັບ ຮ່ອງຮ້ອຍ ປະຫວັດສາດ, ຮີດຄອງວັດທະທໍາອັນເກົ່າແກ່ ແລະ ສ້າງໃຫ້ເຂດດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຕາມກົນໄກ ຕາມຫົວຫນ່ວຍບໍລິຫານໃນ ເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດ ມີການເຕີຍໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ເຂດພິເສດ ຕ້ອງໄດ້ ຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ສູງຂຶ້ນ

ໂດຍມອບໃຫ້ສູນກາງປະສານສົມທົບ ກັບທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສ້າງເປັນຫນ່ວຍງານຫນຶ່ງຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານເຂດພິເສດ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ທັນເວລາ ເພື່ອໃຫ້ ກາຍເປັນເມືອງທີ່ມີຄວາມສະຫງົບ, ທັນສະໄຫມ, ເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນ, ທີ່ມີ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສະຫງົບປອດໄພ, ກາຍເປັນເຂດພິເສດທີ່ ເປັນເຂດຕົວແບບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ໂດຍໃນປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສໍາລັບວຽກງານ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ໄດ້ມີປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ເກີດຂຶ້ນ ທັງຫມົດ 153 ເລື່ອງ, x`ແກ້ໄຂໄດ້ທັງຫມົດ 107 ເລື່ອງ, ສົ່ງໃຫ້ ປກສ ແຂວງ ດໍາເນີນ 27 ເລື່ອງ ແລະ ຄະດີພວມດໍາເນີນແກ້ໄຂມີ 19 ເລື່ອງ.

ທີ່ມາ: ວຽງຈັນທາຍ

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ຮູ້ແລ້ວ ຍ້ອນສາເຫດນີ້ ຍິ ງ ກັນຕ າ ຍ 2 ຄົນເມືອງປາກງື່ມ

Published

on

By

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຍາດຜູ້ເສຍຊີວິດ ເຫດ ຍິ ງ ກັ ນທີ່ເມືອງປາກງື່ມ.

ຕາມການລາຍງານຂອງ ໜ່ວຍກູ້ໄພອາສາເພື່ອປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 1/2/2023 ເວລາ 13:30 ນາທີ ມີຄົ ນ ຍິ ງ ກັ ນເສຍຊີວິດ

ຈຸດເກີດເຫດທີ່ບ້ານໄຮ່ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ໃນບໍລິເວນເກີດເຫດ ມີຜູ້ປະສົບເຫດ2ຄົນເພດຊາຍ, ຜູ້ທີ່ 1 ເພດຍິງ ຖື ກ ຍິ ງ ເສຍຊີວິດຄາທີ່ ແລະ ຜູ້ທີ 2 ເພດຊາຍ ເສຍຊີວິດຢູ່ໂຮງໝໍ.

ປັດຈຸບັນເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງກວດສອບ ຖ້າມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈະລາຍງານໃນພາຍຫຼັງ.

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ຈັດໜັກ!ສາວງາມປາຕີ້ ມົ້ວສຸຸມປູມເປົ້າ 14ຄົນ ໄປສຶກສາອົບຮົມ

Published

on

By

ຈັດໜັກໃສ່ແກ້ງໄວລຸ້ນມັກມ່ວນ! ປກສ ນະຄອນໄກສອນ ໄດ້ນຳຕົວກຸ່ມໄວໜຸ່ມປາຕີ້ ມົ້ວສຸມຢາເສບຕິດ ສູບປູມເປົ້າ ຈຳນວນ 14 ຄົນ ໄປສຶກສາອົບຮົມ

ພັທ ຄຳສີ ທູນທະວົງສັກ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2023 ຜ່ານມານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນໄກສອນ

ໄດ້ນຳຕົວກຸ່ມໄວໜຸ່ມປາຕີ້ ມົ້ວສຸມຢາເສບຕິດ ສູບປູມເປົ້າ ຈຳນວນ 14 ຄົນ ໄປສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ຕັກເຕືອນ

Continue Reading
ເດືອນທັນວາ 2023
ເສົາ ​ອາ ​ຈ ​ພ​ຫ ​ສ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Trending

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້