ຂ່າວດີ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ 40 ຕຳແໜ່ງ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ມີຈຸດປະສົງ
ຮັບເອົາພະນັກງານ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າໃນວຽກງານຕ່າງໆ
ປະຈຳພະແນກການພາຍໃນ ສຳນັກງານໃຫຍ່ ຈຳນວນ 20 ຕຳແໜ່ງ

ປະຈຳສູນ/ໜ່ວຍ/ບູດບໍລິການຕ່າງໆ ຈຳນວນ 20 ຕຳແໜ່ງ

ການຍື່ນແບບຟອມສະໝັກ:
ຜູ້ສະໝັກສາມາດຍື່ນເອກະສານ ດ້ວຍຕົວເອງ ທີ່ ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ ພະແນກຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
ສຳນັກງານໃຫຍ່ (ບ່ອນຮັບແບບຟອມຊັ້ນ 1) ໃນໂມງລັດຖະການ
ສາມາດສົ່ງແບບຟອມສະໝັກ ຜ່ານທາງ ອີເມວ [email protected] (ຈະຮັບສະເພາະເອກະສານທີ່ປະກອບເຂົ້າມາຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົ່ງມາໃນຮູບແບບໄຟລ໌ PDF ເທົ່ານັ້ນ)

.

ແບບຟອມສະໝັກ: https://www.jdbbank.com.la/wp-content/uploads/2019/01/Employment_Application_Form-1.pdf

🔹ປິດຮັບສະໝັກ: ເວລາ 17:00 ໂມງ ຂອງ ວັນສຸກ ວັນທີ 07 ພຶດສະພາ 2021
🔹ສອບຖາມຂໍ້ມູນໄດ້ທີ່ 021-213531-6 ຕໍ່ 508, 512 ໃນໂມງລັດຖະການ

error: ເນື້ອຫາໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ !!