ລະວັງ! ມັກເຫັນເປັນເງົາຄ້າຍຄືຜີ ທາງມືດດອນກອຍ-ບຶງທາດຫຼວງ-ບ້ານເມືອງນ້ອຍແລ່ນນຳລົດ

ທຳອິດບໍ່ຢາກຈະເຊື່ອ ໝູ່ຄູ່ ແລະ ຫຼາຍຄົນມັກເວົ້າວ່າມັກເຫັນເປັນເງົາ ຄ້າຍຄືຜີ ເວລາຂັບລົດໄປກາງຄືນ ທາງດອນກອຍຕັດໄປຫາບຶງທາດຫຼວງ ອອກໄປທາງບ້ານເມືອງນ້ອຍ ແຖວມືດໆ ກາງບຶງທາດຫຼວງ ບາງຄັ້ງເຫັນເປັນຄ້າຍຄືຄົນຍ່າງຕັດໜ້າລົດ ບາງຄັ້ງເຫັນເປັນຊຸດຂາວຢືນຢູ່ແຄມທາງ ບາງເທື່ອຄືມີຄົນແລ່ນນຳກົ້ນລົດ.

ພາບປະກອບ

ມື້ວານນີ້ ເວລາປະມານ 11ໂມງ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອອກມາແຕ່ບ້ານເມືອງນ້ອຍມຸ້ງໜ້າເມືອເຮືອນບ້ານດອນກອຍຄົນດຽວແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວປານກາງພໍມາຮອດເສັ້ນທາງກາງບຶງບ່ອນມືດໆ ຄືມີຄົນແລ່ນອອກມາໃສ່ລົດ ເຮັດໃຫ້ຕົກໃຈເກືອບຄຸມລົດບໍ່ຢູ່ ພໍຫຼຽວເບິ່ງແວ່ນຫຼັງລົດ

ພາບປະກອບ

ເຫັນເປັນເງົາຄ້າຍຄືຄົນຜົມຍາວແລ່ນນຳກວັກມືໃສ່ ຕົນເອງຟ້າວເລັ່ງລົດ ຮີບໜີ ຈົນມາເຮືອນມື້ໃໝ່ເລົ່າໃຫ້ໝູ່ , ຄອບຄົວຟັງ ເຂົາວ່າມີອຸປະຕິເຫດຄົນຕາຍຫຼາຍຢູ່ແຖວນັ້ນໃນຊ່ວງກຳລັງສ້າງທາງ ແລະ ມີການປຸ້ນຈີ້ກໍຫຼາຍ
ຂໍຝາກເຕືອນທາງເສັ້ນນີ້ເວັ້ນໄດ້ຂໍໃຫ້ເວັ້ນ ທາງທັງມືດທັງປ່ຽວ ຕາຢ້ານອີຫຼີ ໂດຍສະເພາະກາງຄືນ