ນັກສຶກສາມະຫາໄລປີ 1,2,3 ເລື່ອນເປີດຮຽນໄປອີກຈົນຮອດທີ່ 15 ມິຖູນາ

ເມື່ອວັນທີ່ 29 ພຶດສະພາ 2020 ຜ່ານມາຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 597/ຫສນຍ

ອີງຕາມຂໍ້ 3.1 ວ່າດ້ວຍເລື່ອງການເປີດຮຽນຕ່າງໆລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້

ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງແຈ້ງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມດ້ວຍ.

ອ່ານລາຍລະອຽດມາດຕະການຜ່ອນຜັນທັງໝົົົດ