ເຢຍລະມັນ ສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ 220 ຕື້ກ່ວາກີບ ເຂົ້າໃສ່ແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຢູ່ລາວ – ສື່ລາວ.ຄອມ
Connect with us

ຂ່າວພາຍໃນ

ເຢຍລະມັນ ສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ 220 ຕື້ກ່ວາກີບ ເຂົ້າໃສ່ແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ຢູ່ລາວ

Published

on

ພິທີເຊັນສັນຍາ ແຜນງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ສ. ເຢຍລະມັນ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 15 ກຸມພາ 2021 ທີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຊຶ່ງໄດ້ລົງນາມໂດຍ ພະນະທ່ານ ປອ ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ພະນະທ່ານ Jens Luetkenherm, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຢຍລະມັນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ.

ແຜນງານ FLEGT ແມ່ນການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນໂດຍກະຊວງຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາແຫ່ງເຢຍລະມັນ (BMZ) ໂດຍຜ່ານທະນາຄານຊິນເຊື່ອເພື່ອການພັດທະນາເຢຍລະມັນ (KfW) ໃນມູນຄ່າ 20 ລ້ານເອີໂຣ (ປະມານ 220 ຕື້ກ່ວາກີບ).

ນອກນັ້ນເປັນການສົມທົບທຶນທີ່ບໍ່ເປັນເງິນສົດຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ມູນຄ່າ 4 ລ້ານເອີໂຣ. ແຜນງານດັ່ງກ່າວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ພ້ອມດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຂອງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ສາກົນ ແລະ ມີໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2021 ເຖິງປີ 2026.

ຈຸດປະສົງຂອງແຜນງານ FLEGT ແມ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການຄໍ້າປະກັນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ແລະ ຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດດ້ວຍການຄ້າຂາຍໄມ້ ໂດຍການນໍາໃຊ້ລະບົບຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍຂອງໄມ້ (Timber Legality Assurance System, TLAS) ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ. ແຜນດໍາເນີນຂອງສະຫະພາບເອີຣົບວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ (EU FLEGT Action Plan) ເປັນແຜນລິເລີ່ມຂອງສະຫະພາບເອີຣົບທີ່ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 9 ປະເທດທົ່ວໂລກ ພາຍໃຕ້ການເປັນຄູ່ຮ່ວມສັນຍາແບບສະໝັກໃຈ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ່ມເຈະລາກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ນັບແຕ່ປີ 2007 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍມີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຜູ້ເຈລະຈາຫຼັກຝ່າຍລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການໂດຍອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາແຫ່ງເຢຍລະມັນ (GIZ). ແຜນງານ FLEGT ເປັນອີກໝາກຜົນໜຶ່ງຂອງການສະໜັບສະໜູນຂອງ ລັດຖະບານ ສ. ເຢຍລະມັນ ຊຶ່ງຈະເປັນການສານຕໍ່ວຽກງານທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ.

ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເປັນຂະແໜງໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ (ໂດຍສະເພາະຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ້), ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ການຄ້າໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍເປັນບັນຫາໜຶ່ງ ທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂອງປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ ທີ່ຕ້ອງເພິ່ງພາອາໄສຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ໃນການດໍາລົງຊີວິດ. ພ້ອມດ້ວຍການນັ້ນ, ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄມ້ທີ່ຖືກຕັດແບບຜິດກົດໝາຍຍັງໄດ້ຮັບການຊົມໃຊ້ ແລະ ຄ້າຂາຍໃນຫຼາຍໆປະເທດລວມທັງ ເຢຍລະມັນ. ສະນັ້ນ, ການແກ້ໄຂບັນຫາການຄ້າຂາຍໄມ້ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ, ການສ້າງລະບົບຄຸ້ມຄອງຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ໂປ່ງໄສ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຂະແໜງປ່າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ.

ໃນນີ້, ແຜນງານ FLEGT ຈະເຂົ້າມາມີບົດບາດໃນການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນການປະຕິຮູບຂະແໜງປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ໂດຍການສ້າງສິນຄ້າໄມ້ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ມີຖະບຽນ FLEGT ເພື່ອຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມມາດຖານ.

ນອກຈາກນີ້, ແຜນງານຍັງສະໜັບສະໜູນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງໄມ້ ຊຶ່ງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ ພ້ອມທັງເປັນການສ້າງມູນຄ່າໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າໄມ້ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນອະນາຄົດ.

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ລັດຖະມົນຕີ ເວົ້າເດັດຂາດ ຈະເຄັ່ງຄັດ ຄວາມປອດໄພຂຶ້ນເຕື່ມ

Published

on

By

ທ່ານ ພົອ ວິໄລ ຫຼ້າຄໍາຟອງ ກໍາມະການກົມການເມືອງ ສູນກາງພັກ, ຮອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບ ລົງ ເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນໍາວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດສາມຫຼ່ຽມ-ຄໍາ ພ້ອມເນັ້ນຢໍ້າໃຫ້ພາກສ່ວນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ຄວາມ ສໍາຄັນກັບວຽກງານຄວາມສະຫງົບໃນຂົງເຂດ ດັ່ງກ່າວຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໃນວັນທີ 28 ມັງກອນ 2023, ທ່ານ ພົອ ວິໄລ ຫຼ້າຄໍາຟອງ ກໍາມະການກົມ ການເມືອງສູນກາງພັກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ເຄື່ອນໄຫວຊີ້ນໍາວຽກງານ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເມືອງຕົ້ນເຜີ້ງ ແຂວງບໍ່ ແກ້ວ,

ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງ ທ່ານ ຈ້າວເຫີວຍ ປະທານສະພາຜູ້ ບໍລິຫານເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽນຄໍາແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ມີບັນດາ ການນໍາພັກແຂວງ, ຫົວຫນ້າ-ຮອງຫົວຫນ້າຫ້ອງວ່າການແຂວງ, ເຈົ້າເມືອງ, ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄະນະພັກ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ພົອ ວິໄລ ກໍໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມຊີ້ນໍາຕໍ່ ຄະນະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຈົ່ງພ້ອມກັນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດໃຫ້ກາຍເປັນຕົວເມືອງທີ່ທັນສະໄຫມ, ມີພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມ ແຂງ, ສັງຄົມມີຄວາມສີວິໄລຍຸຕິທໍາ, ເປັນສູນການຄ້າ-ການລົງທຶນ,ສາມາດກາຍເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວລະດັບອາຊຽນ.

ພິເສດແມ່ນໃຫ້ມີຄວາມ ສະຫງົບ, ມີຄວາມປອດໄພ, ແຕ່ສິ່ງສໍາຄັນຕ້ອງຕິດພັນກັບ ຮ່ອງຮ້ອຍ ປະຫວັດສາດ, ຮີດຄອງວັດທະທໍາອັນເກົ່າແກ່ ແລະ ສ້າງໃຫ້ເຂດດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຕາມກົນໄກ ຕາມຫົວຫນ່ວຍບໍລິຫານໃນ ເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດ ມີການເຕີຍໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ເຂດພິເສດ ຕ້ອງໄດ້ ຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ສູງຂຶ້ນ

ໂດຍມອບໃຫ້ສູນກາງປະສານສົມທົບ ກັບທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ສ້າງເປັນຫນ່ວຍງານຫນຶ່ງຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານເຂດພິເສດ ເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃຫ້ທັນເວລາ ເພື່ອໃຫ້ ກາຍເປັນເມືອງທີ່ມີຄວາມສະຫງົບ, ທັນສະໄຫມ, ເປັນບ່ອນພັກຜ່ອນ, ທີ່ມີ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ສະຫງົບປອດໄພ, ກາຍເປັນເຂດພິເສດທີ່ ເປັນເຂດຕົວແບບ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ໂດຍໃນປີ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສໍາລັບວຽກງານ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ໄດ້ມີປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ເກີດຂຶ້ນ ທັງຫມົດ 153 ເລື່ອງ, x`ແກ້ໄຂໄດ້ທັງຫມົດ 107 ເລື່ອງ, ສົ່ງໃຫ້ ປກສ ແຂວງ ດໍາເນີນ 27 ເລື່ອງ ແລະ ຄະດີພວມດໍາເນີນແກ້ໄຂມີ 19 ເລື່ອງ.

ທີ່ມາ: ວຽງຈັນທາຍ

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ຮູ້ແລ້ວ ຍ້ອນສາເຫດນີ້ ຍິ ງ ກັນຕ າ ຍ 2 ຄົນເມືອງປາກງື່ມ

Published

on

By

ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຍາດຜູ້ເສຍຊີວິດ ເຫດ ຍິ ງ ກັ ນທີ່ເມືອງປາກງື່ມ.

ຕາມການລາຍງານຂອງ ໜ່ວຍກູ້ໄພອາສາເພື່ອປະຊາຊົນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 1/2/2023 ເວລາ 13:30 ນາທີ ມີຄົ ນ ຍິ ງ ກັ ນເສຍຊີວິດ

ຈຸດເກີດເຫດທີ່ບ້ານໄຮ່ ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ໃນບໍລິເວນເກີດເຫດ ມີຜູ້ປະສົບເຫດ2ຄົນເພດຊາຍ, ຜູ້ທີ່ 1 ເພດຍິງ ຖື ກ ຍິ ງ ເສຍຊີວິດຄາທີ່ ແລະ ຜູ້ທີ 2 ເພດຊາຍ ເສຍຊີວິດຢູ່ໂຮງໝໍ.

ປັດຈຸບັນເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງກວດສອບ ຖ້າມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈະລາຍງານໃນພາຍຫຼັງ.

Continue Reading

ຂ່າວພາຍໃນ

ຈັດໜັກ!ສາວງາມປາຕີ້ ມົ້ວສຸຸມປູມເປົ້າ 14ຄົນ ໄປສຶກສາອົບຮົມ

Published

on

By

ຈັດໜັກໃສ່ແກ້ງໄວລຸ້ນມັກມ່ວນ! ປກສ ນະຄອນໄກສອນ ໄດ້ນຳຕົວກຸ່ມໄວໜຸ່ມປາຕີ້ ມົ້ວສຸມຢາເສບຕິດ ສູບປູມເປົ້າ ຈຳນວນ 14 ຄົນ ໄປສຶກສາອົບຮົມ

ພັທ ຄຳສີ ທູນທະວົງສັກ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ວັນທີ 16 ມັງກອນ 2023 ຜ່ານມານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນໄກສອນ

ໄດ້ນຳຕົວກຸ່ມໄວໜຸ່ມປາຕີ້ ມົ້ວສຸມຢາເສບຕິດ ສູບປູມເປົ້າ ຈຳນວນ 14 ຄົນ ໄປສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ຕັກເຕືອນ

Continue Reading
ເດືອນມີນາ 2023
ເສົາ ​ອາ ​ຈ ​ພ​ຫ ​ສ
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Trending

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້