Tesla Model S ຄັ້ງແລກຂອງໂລກ ບໍ່ມີເກຍ,ບໍ່ມີໄຟລ້ຽວ, ບໍ່ມີປັດນ້ຳຝົນ

Tesla Model S ລົດຍົນໄຟຟ້າລຸ່ນປັບປຸງໃໝ່ ລົດຍົນຄັນທຳອິດຂອງໂລກ ທີ່ບໍ່ມີເກຍ, ບໍ່ມີປັດນ້ຳຝົນ ແລະບໍ່ມີໄຟລ້ຽວ ເພາະລົດຈະໃຊ້ລະບົບ AI ຄາດເດົາທິດທາງທີ່ຈະຂັບເຄື່ອນໄປຕາມສິ່ງກີດຂວາງ ບໍລິບົດອ້ອມຂ້າງ ແລະແຜນທີ່ການນຳທາງ. 

ຄົນຂັບມີແຕ່ຢຽບຄັນເລັ່ງແບບປົກກະຕິ ແຕ່ລົດຈະປັບການເຄື່ອນຕົວທຸກຢ່າງແບບອັດຕະໂນມັດ ຢ່າງໃດກໍຕາມ!

ຄົນຂັບກໍສາມາດເລືອກບັງຄັບເກຍໄດ້ດ້ວຍໂຕເອງ ຜ່ານໜ້າຈໍສຳຜັດໂດຍກົງກໍໄດ້.

.

error: ເນື້ອຫາໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ !!