ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຈະໄດ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໃນລະດັບຄອບຄົວ

ໃນໄລຍະ 16 ປີຜ່ານມາ ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ໄດ້ລົງທຶນໃສ່ ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງເປັນສ່ວນຫລາຍ ຊຶ່ງເປັນການແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກໃນລະດັບບ້ານ ເຖິງແນວໃດກໍດີ ໃນຕໍ່ໜ້າ ທລຍ ຈະສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ການແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກໃນລະດັບຄອບຄົວ ນັບແຕ່ໄລຍະປີ (2020-2024), ຫລັງຈາກທີ່ລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບທຶນກູ້ຢືມເພີ່ມຕື່ມ ຈໍານວນ 22,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈາກທະນາຄານໂລກ ເພື່ອສຸມໃສ່ການ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພາວະເຕ້ຍເກີນມາດຕະຖານ ຂອງເດັກ ຢູ່ 481 ບ້ານຂອງ 12 ເມືອງບູລິມະສິດ ໃນ 4 ແຂວງພາກເໜືອຄື: ຜົ້ງສາລີ, ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ ແລະ ອຸດົມໄຊ.

ການທີ່ລັດຖະບານສຸມໃສ່ 4 ແຂວງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍ້ອນມີຈຳນວນເດັກນ້ອຍ ທີ່ຢູ່ໃນພາວະເຕ້ຍເກີນ ມາດຕະຖານ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກສູງ ໂດຍຈະໄດ້ສຸມໃສ່ການຊ່ວຍເຫລືອ ດ້ານໂພຊະນາການ ແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກອ່ອນ, ລວມທັງກິດຈະກໍາ ການສ້າງລາຍຮັບຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຜະລິດສະບຽງອາຫານຕ່າງໆ  ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຈໍານວນໜຶ່ງ ທີ່ຕິດພັນກັບກິດຈະກໍາ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ ທີ່ນໍາໃຊ້ຮູບແບບ ໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ໂດຍຊຸມຊົນເປັນຜູ້ເຮັດເອງ ຊຶ່ງເປັນວິທີສ້າງວຽກເຮັດ ງານທຳໃຫ້ແກ່ຊາວບ້ານ, ເປັນການສ້າງ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງບ້ານ ໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານງົບປະມານ, ການດຳເນີນການ ຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ກວດກາຕິດຕາມຄຸນນະພາບ ຂອງສິ່ງກໍ່ສ້າງ. ການດຳເນີນຮູບແບບດັ່ງກ່າວນີ້  ເປັນການ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໂດຍກົງ  ຊຸມຊົນຈະໄດ້ຮັບຄ່າຕອບແທນ ໃນເວລາມາອອກແຮງງານ ກໍ່ສ້າງໂຄງການຍ່ອຍ ຊຶ່ງລາຍຮັບດັ່ງກ່າວ ສາມາດໄປຊື້ອາຫານການກິນ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນ. ສິ່ງສຳຄັນກວ່ານັ້ນ ໄດ້ສ້າງຄວາມເປັນເຈົ້າ ການໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ໃນການປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ລັດໄດ້ລົງທຶນ ໃຫ້ສາມາດນຳໃຊ້ ໄດ້ຍາວນານ ເພາະວ່າ: “ຊຸມຊົນມີຄວາມພາກພູມໃຈ ໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດເອງ”.

ນອກນັ້ນ ທລຍ ຍັງລົງທຶນສະໜັບສະໜູນ ກຸ່ມບົວລະບັດຮັກສາທາງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ ທີ່ທຸກຍາກ ພາຍໃນບ້ານ ເປົ້າໝາຍໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ມີລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວ ພາຍຫລັງລະດູການເກັບກ່ຽວ ເພາະ ໜ້າວຽກຈະ ບໍ່ໜັກປານໃດ ເຊັ່ນ: ການຖາງປ່າແຄມທາງ, ອະນາໄມຮ່ອງນໍ້າຂ້າງທາງ, ທໍ່ລະບາຍນໍ້າ, ຖົມໜ້າທາງ ທີ່ເປັນຂຸມນ້ອຍ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວຜູ້ຍິງພຽງ ແຕ່ອອກຊື່ເປັນສະມາຊິກ ຂອງກຸ່ມ ແຕ່ເວລາໄປອອກ ແຮງງານແມ່ນຜູ້ຊາຍ ຫລື ຜົວຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ເຮັດ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບເງິນຕອບ ແທນແຮງງານ ປະມານ 200.000-250.000 ກີບຕໍ່ເດືອນ. ຖ້າເສັ້ນທາງມີຄວາມເສຍຫາຍຫລາຍ ແມ່ນມອບໃຫ້ບ້ານເປັນເຈົ້າການ ຫລື ຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງຂັ້ນເມືອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.

   ຂ່າວ: ສົມຫວັງ ຂປລ

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້