ກົດໝາຍການແບ່ງປັນຊັບສົມບັດຂອງຄູ່ຜົວເມຍ – ສື່ລາວ.ຄອມ
Connect with us

ສາລະໜ້າຮູ້

ກົດໝາຍການແບ່ງປັນຊັບສົມບັດຂອງຄູ່ຜົວເມຍ

Published

on

ສະບາຍດີເພື່ອຜູ້ອ່ານທຸກຄົນ ໃນຄໍລຳ ກົດໝາຍ ມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຈະມາຂຽນກ່ຽວກັບ “ການແບ່ງປັນຊັບສົມບັດຂອງຄູ່ຜົວເມຍ” ໂດຍຈະຍົກຕົວຢ່າງເລື່ອງລາວທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງໃນສັງຄົມປັດຈຸບັນທີ່ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ທົ່ວໄປ ເຊິ່ງເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ

ທ້າວ ສອນ (ນາມສົມມຸດ) ໄດ້ແຕ່ງງານກັບນາງ ສຸກ (ນາມສົມມຸດ) ເປັນເວລາ 3 ປີ ແລະ ພວກເຂົາກໍ່ໄດ້ມີລູກຊາຍນຳກັນ 1 ຄົນ ຕໍ່ມາທ້າວ ສອນ (ຜູ້ເປັນຜົວ) ໄດ້ໄປຮຽນຍົກລະດັບທີ່ຕ່າງປະເທດເປັນເວລາ 1 ປີ ແລະ ໃນລະຫວ່າງການຮຽນທີ່ຕ່າງປະເທດນັ້ນ, ທ້າວ ສອນໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ຍາດພີ່ນ້ອງ ແລະ ເພື່ອນຄົນສະໜິດຄອຍສອດສ່ອງເບິ່ງແຍງຄອບຄົວແທນຕົວເອງ ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົາກໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າໃນລະທີ່ຕົນຮຽນຢູ່ຕ່າງເທດ ຜູ້ເປັນເມຍໄດ້ຫຼິ້ນບ່າວ ໂດຍຍາດພີ່ນ້ອງໄດ້ເຮັດການຕິດຕາມ ພ້ອມສົ່ງຫຼັກຖານໃຫ້ທ້າວ ສອນຮູ້ຢ່າງເປັນໄລຍະ ຫຼັງຈາກທີ່ທ້າວ ສອນ ຮຽນຈົບກັບມາ ດ້ວຍຄວາມບໍ່ເຊື່ອໃຈກໍ່ໄດ້ເຮັດການສືບຕິດຕາມພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ເປັນເມຍຈົນແນ່ໃຈວ່າເມຍຫຼິ້ນບ່າວຢ່າງທີ່ມີຄົນລາຍງານໃຫ້ຕົນຮູ້ແທ້, ມີວັນໜຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ມີປາກສຽງຜິດໃຈກັນ ທ້າວ ສອນ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການລົງມືຕົບຕີ ທ້າວ ສອນຈິ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈເກັບເຄື່ອງອອກຈາກເຮືອນມາພັກຜ່ອນຢູ່ເຮືອນຂອງພໍ່ແມ່ ຜ່ານໄປໜຶ່ງອາທິດທ້າວ ສອນ ກໍ່ໄດ້ກັບເມືອເຮືອນ ຍ້ອນຄິດຮອດລູກ ແຕ່ຜູ້ເປັນເມຍບໍ່ຍອມຮັບ ແລະ ເອີ່ຍຄຳຂໍຢ່າ ແຕ່ຜູ້ເປັນເມຍບອກຈະເອົາຊັບສິນສົມສ້າງທັງໝົດພ້ອມກັບລູກໃຫ້ທ້າວ ສອນ ຜູ້ເປັນຜົວໄປແຕ່ຕົວ ທ້າວ ສອນ ຈິ່ງໄປຂໍຄຳປຶກສາກັບເພື່ອນຜູ້ຮູ້ກົດໝາຍເພື່ອນເຮັດການຮ້ອງຟ້ອງ ເຊິ່ງມີ 3 ຫົວຂໍ້ທີ່ທ້າວ ສອນ ຕ້ອງການຟ້ອງເມຍຄື:

  1. ຟ້ອງປະເມຍຍ້ອນເມຍເຮັດຜິດໄປຫຼິ້ນຊູ້
  2. ຕ້ອງການໄດ້ລູກມາຢູ່ໃນການດູແລຂອງຕົນເອງຝ່າຍດຽວ
  3. ວ່າດ້ວຍຊັບສິນສົມສ້າງ

ໃນກໍລະນີຂອງທ້າວ ສອນ ແລະ ເມຍ ທັງ 3 ຂໍ້ທີ່ທ້າວ ສອນ ຕ້ອງການຟ້ອງເມຍ ທາງດ້ານກົດໝາຍໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນໃນ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງໃໝ່) ໃນພາກທີ 4  ຊັບສົມບັດຂອງຄູ່ຜົວເມຍ, ໃນມາດຕາທີ 20, ມາດຕາ 28 ການແບ່ງປັນຊັບສົມບັດຂອງຄູ່ຜົວເມຍ ແລະ ມາດຕາທີ 23 ການຮັກສາ ແລະ ລ້ຽງດູລູກ ເຊິ່ງລະບຸໄວ້ດັ່ງນີ້:

  1. ທ້າວ ສອນ ສາມາດເຮັດການຟ້ອງຢ່າຮ້າງ ນາງ ສຸກໄດ້ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຕາທີ 20 ໃນກໍລະນີຂອງນາງ ສຸກ ແມ່ນໄດ້ກະທຳຜິດຕໍຜົວທາງມິດສະຈານ
  2. ໃນກໍລະນີນີ້ ທ້າວ ສອນ ແລະ ນາງ ສຸກ ທັງສອງມີລູກນຳກັນ 1 ຄົນ ແລະ ຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້ ເນື່ອງຈາກຕ່າງຝ່າຍກໍ່ຢາກໄດ້ສິດໃນການລ້ຽງດູລູກພຽງຝ່າຍດຽວ ໃນກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄອບຄົວກໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາທີ 23 ການຮັກສາ ແລະ ລ້ຽງດູລູກວ່າ: ຖ້າຜົວເມຍຫາກບໍ່ເຫັນດີນຳກັນ ກ່ຽວກັບການຮັກ ແລະ ລ້ຽງດູລູກ ພາຍຫຼັງການຢ່າຮ້າງແລ້ວ ສານຕ້ອງຕັດສິນມອບເດັກໃຫ້ຢູ່ນຳພໍ່ ຫຼື ແມ່ ໂດຍຖືເອົາຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ ແລະ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໃນມາດຕາ 28 ກໍ່ລະບຸໄວ້ຕື່ມວ່າ ລູກທີ່ຍັງບໍ່ຮອດອາຍຸກະສຽນ 18 ປີ ຫາກຢູ່ນຳຜູ້ໃດ ຜູ້ນັ້ນກໍ່ຈະໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງສິນສົມສ້າງນັ້ນ ເພື່ອການລ້ຽງດູລູກ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອນັ້ນໃຫ້ຜົວ ແລະ ເມຍແບ່ງກັນຄົນລະເຄິ່ງຜົວເມຍທີ່ຢ່າຮ້າງກັນແລ້ວ ຕ້ອງເບິ່ງແຍງ, ລ້ຽງດູ ແລະ ສຶກສາອົບຮົບລູກ. ສານກຳນົດເອົາການໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການລ້ຽງດູລູກຈົນຮອດກະສຽນອາຍຸ 18 ປີ ໃນການຕົກລົງຂອງຜົວເມຍ ຫຼື ຕາມຄຳຕັດສິນຂອງສານ ໃນກໍລະນີທີ່ຜົວເມຍຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້.
  3. ການແບ່ງປັນຊັບສົມບັດຂອງຄູ່ຜົວເມຍ ໃນມາດຕາ 28 ການແບ່ງປັນຊັບສົມບັດຂອງຄູ່ຜົວເມຍ ໄດ້ລະບຸໄວ້ດັ່ງນີ້: 1. ຊັບເດີມຂອງຝ່າຍໃດກໍ່ໃຫ້ເປັນກຳມະສິດຂອງຝ່າຍນັ້ນ ແລະ 2.ຊັບສິນສົມສ້າງຂອງຄູ່ຜົວເມຍ ໃຫ້ແບ່ງປັນກັນຄົນລະເຄິ່ງ ຍົກເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຜົວ ຫຼື ເມຍ ຜູ້ກະທຳຜິດໃນຖານທຳມິດສະຈານ, ສໍ້ໂກງ ຫຼື ຍັກຍອກສິນສົມສ້າງ ໂດຍມີຄຳຕັດສິນຢ່າງເດັດຂາດຈາກສານ, ຝ່າຍທີ່ທຳຜິດນັ້ນ ກໍ່ຈະໄດ້ຮັບແຕ່ພຽງໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງສິນສົມສ້າງເທົ່ານັ້ນ.

ມື້ນີ້ຜູ້ຂຽນຂໍຈົບລົງເທົ່ານີ້ ແລະ ມື້ໃໝ່ຈະມານຳສະເໜີໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍຫຍັງຕື່ມ ຕ້ອງຕິດຕາມກັນຕໍ່ໄປ.

ເອກະສານອ້າງອີງຈາກ:
ປື້ມກົດໝາຍ: ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳໃນຂົງເຂດການປົກຄອງ ແລະ ຍຸຕິທຳ
ຈັດພິມໂດຍ: ກົມໂຄສະນາອົບຮົມຮົບກົດໝາຍ (2016)

Continue Reading

ສາລະໜ້າຮູ້

ມື້ພັກປະຈຳປີ! ອາດປ່ຽນເປັນເງິນໄດ້ ອີງຕາມກົດໝາຍແຮງງານ ມາດຕາ 58

Published

on

ໃກ້ຈະໝົດປີແລ້ວ ! ທ່ານໃຊ້ມື້ພັກປະຈໍາປີ ຂອງທ່ານ ໝົດແລ້ວ ຫຼືຍັງ ? ທ່ານເຄີຍບໍ່! ເຮັດວຽກມາໃກ້ຈະໝົດປີ ມີມື້ພັກປະຈໍາປີຈໍານວນໜື່ງທີ່ຈະມາພັກ ໃນທ້າຍປີ ເພື່ອໄປທ່ອງທ່ຽວພັກຜ່ອນ ກັບຄອຍຄົວ,ຄົນຮັກ, ໝູ່ເພື່ອນ ແຕ່… ບໍ່ໄດ້ພັກ ຍ້ອນເຫດຜົນ ຂອງນາຍຈ້າງເອງ ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບສິດຍັງແນ່ເພື່ອຊົດເຊີຍມື້ພັກດັ່ງກ່າວ?

ອີງຕາມກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ແຮງງານ(ສະບັບປັບປຸງ) ໄດ້ລະບຸເຖີງ ການນໍາໃຊ້ມື້ພັກວຽກປະຈຳປີຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນ ມາດຕາ 57(ປັບປຸງ) ວ່າດ້ວຍການພັກວຽກປະຈຳປີດັ່ງນີ້:

1) ຜູ່ອອກແຮງງານ(ລູກຈ້າງ) ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກຕິດຕໍ່ກັນຄົບ ຫນຶ່ງປີ ມີສິດໄດ້ພັກປະຈໍາປີ 15 ວັນ. ສາລັບຜູ່ອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແຫນງວຽກງານ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳ ນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 51 ຂອງກົດຫມາຍສະບັບນີ້ ມີສິດພັກວຽກປະຈໍາປີ 18 ວັນ ໂດຍແມ່ນຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ(ນາຍຈ້າງ) ເປັນຜູ່ກຳນົດວັນພັກດັ່ງກ່າວລ່ວງຫນ້າ ໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານ ຫຼື ຕາມການຕົກລົງເຫັນດີ ລະຫວ່າງ ຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ່ອອກແຮງງານ.

2) ການພັກປະຈຳປີ ທັງສອງກໍລະນີຂ້າງເທິງນີ້ ຜູ່ອອກແຮງງານ(ລູກຈ້າງ) ມີສິດໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຫຼື ຄ່າແຮງງານ ເຕັມຕາມປົກກະຕິ.

3) ວັນພັກປະຈໍາອາທິດ, ວັນພັກທາງລັດຖະການ, ວັນພັກບຸນປະເພນີ ແລະ ວັນພັກກິດທຸລະ ສ່ວນຕົວ ບໍ່ໃຫ້ນັບເຂົ້າໃນວັນພັກວຽກປະຈຳປີ.

4) ຖ້າຜູ່ອອກແຮງງານ(ລູກຈ້າງ) ຫາກບໍ່ໄດ້ພັກວຽກປະຈໍາປີ ອັນເນື່ອງມາຈາກເຫດຜົນຂອງຜູ່ໃຊ້ແຮງງານ(ນາຍຈ້າງ)ນັ້ນ ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ(ນາຍຈ້າງ)ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າແຮງງານເພີ່ມໃຫ້ຜູ່ອອກແຮງງານເທົ່າກັບ ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄ່າແຮງງານປົກກະຕິ ຕາມຈຳນວນວັນທີ່ບໍ່ໄດ້ພັກ.(ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານຄວນຈະໄດ້ຮັບເງິນເທົ່າກັບເງິນສະເລຍຄ່າແຮງງານຕໍ່ມື້ຂອງທ່ານ.)

ເຖີ່ງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຈິງ ຫົວໜ່ວຍທີ່ນຳໃຊ້ແຮງງານ ຈະມີນະໂຍບາຍສະເພາະກໍ່ຕາມ ແຕ່ຕ້ອງບໍ່ຂັດຕໍ່ສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ ເຊັ່ນກໍ່ລະນີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ກໍລະນີ 1. ໃນບາງບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນ ແມ່ນກໍານົດໃຫ້ພະນັກງານຕ້ອງໃຊ້ມືພັກປະຈໍາປີຂອງຕົນໃຫ້ຫມົດພາຍໃນປີນັ້ນໆ ແລະ ບໍ່ສາມາດສະສົມ ຫຼື ແລກປ່ຽນເປັນເງິນໄດ້.

ກໍລະນີ 2. ຖ້າຫາກຜູ່ອອກແຮງງານບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ມື້ພັກປະຈໍາປີ ຫມົດໃນປີນັ້ນໆ ຍ້ອນເຫດຜົນຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນ ແມ່ນສາມາດຍົກໄປສະສົມເປັນມື້ພັກປະຈຳປີໃນປີຕໍ່ໄປໄດ້ ການສະສົມມື້ພັກປະຈໍາປີຕ້ອງບໍ່ກ່າຍ 30 ມື້ ເປັນຕົ້ນ.

ກໍລະນີ 3. ຖ້າຫາກຜູ່ອອກແຮງງານບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ມື້ພັກປະຈຳປີ ຫມົດໃນປີນັ້ນໆ ແມ່ນສາມາດຂາຍມື້ພັກປະຈຳປີໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້ ຫຼື ແລກປ່ຽນເປັນເງິນກັບຜູ່ໃຊ້ແຮງງານໄດ້ ອີງຕາມຄ່າສະເລ່ຍຄ່າແຮງງານຕໍ່ມື້ຂອງຜູ່ອອກແຮງງານ.

ບົດຂ່າວ: ອິນທະສອນ

Continue Reading

ສາລະໜ້າຮູ້

ເຕືອນ!!! ຜົນເສຍກະທ່ອມ ມີຫຼາຍກວ່າທີ່ຄິດ

Published

on

ໃບສົດ ຫຼື ກະທ່ອມ ເປັນພືດເສບຕິດຊະນິດຫນຶ່ງເຊິ່ງກໍາລັງເປັນທີ່ນິຍົມໃນກຸ່ມໄວລຸ້ນ ການເສບສິ່ງເສບຕິດແບບນິ ມີຢູ່ 2 ວິທີຄື : ການຫຍ້ໍາໃບສົດ ເເລະ ການນໍາໃບໄປຕົ້ມເພື່ອສະກັດເອົານ້ໍາດື່ມເຂົ້າສູ່ຮ່າງກາຍ ສານເສບຕິດ ຫລັກໆທີ່ພົບໄດ້ຈາກກະທ້ອມເເມ່ນ ໄມທຣາໃຈນິນ (Mitragynine) ເປັນສານຈໍາພວກອັກຄາລອຍທີ່ກົດປະສາດ ສ່ວນກາງ (CNS depressant) ເຊັ່ນດຽວກັບຢາເສບຕິດຈໍາພວກ (Psilocybin LSD) ເເລະ ຈໍາພວກຢາບ້າ (WY) ຜົນເສຍໄລຍະຍາວຄືກະທ້ອມ ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ໃຊ້ໄປດົນນານເກີດອາການຕິດ ເບື່ອອາຫານ ບໍ່ຢາກດື່ມນ້ໍາ ລ້າ ເຮັດໃຫ້ຕື່ນໂຕໄວ ເເຕ່ຖ້າຫາກຢຸດໃຊ້ກະທັນຫັນຈະເຮັດໃຫ້ ໃຈຮ້າຍ ຫງຸດງິດ ນອນບໍ່ຫລັບ ສະມາທິສັ້ນ ແລະ ອື່ນໆ.

ຜົນເສຍຂອງໃບກະທ່ອມທີ່ສົ່ງຜົນໄລຍະຍາວ ທີ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ຈິດໃຈ ແລະ

ລະບົບປະສາດ

ເນື່ອງຈາກສານເຄມີໃນໃບກະທ່ອມໃນປະລິມານ 15 ກຣາມ ຈະເຮັດໃຫ້ມີລິດໃນການຫຼຸດອາການປວດ ແລະ ເປັນຍາກ່ອມປະສາດ ເຊິ່ງຈະອອກລິດໄດ້ຫຼາຍຊົ່ວໂມງແຕ່ຖ້າຫຼາຍເກີນໄປອາດເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ຖ້າຫາກ

ຍັງໃຊ້ເປັນປະຈໍາກໍຈະມີຜົນເສຍໄລຍະຍາວດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

– ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວຜິດປົກກະຕິ

– ຮູ້ສຶກກະວົນກະວາຍ ສັບສົນ

– ເຊື່ອງຊຶມ ເຄື່ອນໄຫວຊ້າ

– ມີຄວາມສຸກຜິດປົກກະຕິ

– ນອນບໍ່ຫຼັບ ຫຼື ຮ່າງກາຍຕື່ນໂຕຕະຫຼອດເວລາ

– ໄຕເກີດຄວາມເສຍຫາຍ ເຮັດໃຫ້ປັດສະວະມີສີເຂັ້ມຂຶ້ນ

– ຜິວຫນັງເປັນສີເຫຼືອງ

– ເກີດຈາດເຮັດວຽກຂອງວຕັບຢ່າງຫນັກໃນການກອງສານພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍ

ໃບກະທ່ອມໄດ້ຖືກນໍາມາໃຊ້ຢ່າງຜິດໆ ໂດຍສະເພາະການເອົາມາເຮັດເປັນເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ກໍາລັງລະບາດຢູ່ໃນກຸ່ມ ຂອງໄວລຸ່ນຢູ່ລາວຫຼາຍໆຄົນ ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນກໍເອົາມາໃຊ້ດື່ມເພື່ອເປັນຢາແກ້ໄອ, ເປັນເຄື່ອງດື່ມແກ້ອາການຢາກ ນອນ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍຫຼາຍ.

ເຊິ່ງປັດຈຸບັນເອງ ໃບກະທ່ອມທີ່ຢູ່ໃນລາວ ກໍຍັງເປັນສິ່ງເກືອດຫ້າມ ຫຼື ສິ່ງຜິດກົດຫມາຍ ເຊິ່ງທາງກະຊວງສາທາລະນະສຸກກໍໄດ້ເຄີຍອອກມາເຕືອນເມື່ອບໍ່ ດົນນີ້ກ່ຽວກັບ ການຫ້າມຈໍາຫນ່າຍ ແລະ ຜະລິດປຸງແຕ່ງກະທ່ອມຢ່າເດັດຂາດ.

ຂໍ້ມູນຄັດຈາກ: insidelaos

Continue Reading

ສາລະໜ້າຮູ້

ສະຫຼະອ່ານ…!ຖ້າບໍ່ຢາກຕົກເປັນເຫຍື້ອຍ ເຕືອນໄພ ການໃຊ້ບັດເຄດິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ ອາດຖືກກ໋ອບຂໍ້ມູນແບບບໍ່ຮູ້ຕົວ

Published

on

ເຕືອນໄພ ການໃຊ້ບັດເຄດິດຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ເນື່ອງຈາກບັດເຄດິດນິກນາທີ່ເອົາໄປໃຊ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຖືກຄົນກ໋ອບປີ້ຂໍ້ມູນແລ້ວເອົາບັດນິກນາໄປໃຊ້ ເລີຍຢາກມາເຕືອນກັນໄວ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທຸກຄົນ

ບັດທີ່ຖືກກ໋ອບປີ້ຂໍ້ມູນແມ່ນບັດ Master card ລຸ້ນເກົ່າຂອງ ທະນາຄານ BCEL ທີ່ຍັງບໍ່ແມ່ນໂຕລ່າສຸດທີ່ເປັນລະບົບສຳຜັດ
ສະຖານທີ່ທີ່ຄາດວ່າຖືກກ໋ອບປີ້ຂໍ້ມູນບັດ ແມ່ນຢູ່ສູນອາຫານໃນຫ້າງຢູ່ບູດາເປສ ຮົງກາລີ, ເນື່ອງຈາກຢູ່ຢູໂລບດຽວນີ້ ຖ້າໃຊ້ບັດເຄດິດເຂົາຈະຍື່ນເຄື່ອງກົດ POS ໃຫ້ລູກຄ້າສຽບບັດ ຫລືແຕະບັດ ແລ້ວກົດເອງໝົດ,

ມີຮ້ານດຽວນີ້ທີ່ເອົາບັດນິກນາໄປກົດເອງ, ເຮົາກໍ່ບໍ່ເອະໃຈ ຖືວ່າປະໝາດເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ ເພາະບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາຖ່າຍຮູບບັດເຮົາທັງດ້ານໜ້າດ້ານຫລັງ ເຂົາກໍ່ເອົາຂໍ້ມູນບັດເຮົາໄປຮູດໄດ້ແລ້ວ ຫລືມີເຄື່ອງໂຈນລະກຳຂໍ້ມູນບັດເຮົາ ພຽງສຽບບັດເຮົາເຂົ້າໄປ ເຂົາສາມາດພິມບັດເຮົາອອກມາອີກບັດໜຶ່ງເພື່ອໃຊ້ໄດ້ເລີຍ

ຫລັງຈາກໃຊ້ບັດຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ຜ່ານໄປ4ມື້ ຈົນເຮົາອອກຈາກບູດາເປສ ມາຢູ່ບາເຊໂລນ່າ ສະເປນແລ້ວ ມີລາຍການແຈ້ງເຕືອນໃຊ້ບັດຢູ່ບູດາເປສ ລາຍການລະ 114.45$ 3ລາຍການຕິດ ຍອດດຽວກັນ ບ່ອນດຽວກັນ, ຍັງໂຊກດີທີ່ລະບົບຂອງ BCEL ONE ມີການແຈ້ງເຕືອນອອນລາຍ ເຮົາເລີຍເຂົ້າໄປລ໋ອກບັດ ແລະແຈ້ງສູນປິດບັດທັນທີເລີຍ, ກັບມາຮອດລາວກໍ່ເຂົ້າໄປເຮັດເລື່ອງຂໍຮຽກເກັບເງິນຄືນລາຍການທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ (ຫວັງວ່າຊິໄດ້ຄືນ ເພາະເພິ່ນຕ້ອງສົ່ງເລື່ອງໄປສູນ Master card ສາກົນ ໃຊ້ເວລາປະມານ45ວັນ) ແລະອອກບັດໃໝ່ລຸ້ນລ່າສຸດເລີຍ

ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບຜູ້ທີ່ຈະເອົາບັດເຄດິດໄປໃຊ້ຢູ່ຕ່າງປະເທດ
1. ໄປປ່ຽນບັດເປັນລຸ້ນສຳຜັດ ລຸ້ນລ່າສຸດ ຄວາມປອດໄພສູງສຸດເລີຍ

2. ຫ້າມໃຫ້ໃຜຈັບບັດເຮົາເດັດຂາດ ເຖິງຊິເປັນພະນັກງານຮ້ານໃດກໍ່ຕາມ ເຮົາຕ້ອງແຕະເອງ ສຽບເອງ ກົດເອງ
3. ລ໋ອກບັດໄວ້ຕະຫລອດເວລາ ເວລາຈະໃຊ້ຈິ່ງເປີດ (ຕາມຮູບ3)

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

Continue Reading
ເດືອນມີນາ 2023
ເສົາ ​ອາ ​ຈ ​ພ​ຫ ​ສ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Trending

ທ່ານບໍ່ມີສິດສຳເນົາ ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ ສົນໃຈບົດຄວາມຕິດຕໍ່ ຜູ້ດູແລລະບົບຖ້າສົນໃຈບົດຄວາມນີ້