ຈັດງານພິທີແຕ່ງດອງໃຫ້ລູກແຝດ ຍິງ-ຊາຍ ຖືກຕ້ອງຕາມຮີດຄອງປະເພນີ

ມື້ສັນວັນດີ ມື້ດີວັນງາມ 20/12/2020 ໃດ້ຈັດງານພິທີງານແຕ່ງໃຫ້ລູກແຝດຍິງ-ຊາຍ ຖືກຕ້ອງຕາມຮີດຄອງປະເພນີ ເຖົ້າແກ່ຜູ້ໃຫຍ່ໃດ້ຮັບຮູ້ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຂໍໃຫ້ລູກທັງສອງຄ້ຳຄູນ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ເປັນຄົນຄຳຮູ້ ຮັກແພງກັນຕະຫລອດໄປ

.

.

.

ເອົາລົງໄວ້ໃຫ້ເພິ່ນເບີ່ງຕອນໃຫຍ່20/12/2020

.

.

.

.

.

.

.

.