ປະເທດໄທລະບາດໂຄວິດ-19 ຮອບ 2 ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອ 548 ຄົນ ໃນມື້ດຽວ

ວັນທີ 19 ທັນວາ 2020 ນີ້ ລ່າສຸດຜົນກວດໂຄວິດ-19 ແຂວງສະມຸດສາຄອນ ຈາກກູ່ມແຮງງານຕ່າງດ້າວ ຈຳນວນ 1,192 ຄົນ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 516 ຄົນ ຄິດເປັນຮ້ອຍລະ 43 ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການກວດທັງໝົດ

ນອກຈາກນີ້ຍັງພົບຜູ້ທີ່ໄປຮັບການກວດຮັກສາທີ່ໂຮງພະຍາບານອີກຈຳນວນໜຶ່ງໃນຫຼາຍແຂວງ ເຮັດໃຫ້ຂະນະນີ້ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມທັງຫມົດ 548 ຄົນໃນວັນດຽວ.

ເປັນຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ມີບໍ່ມີອາການຫລືອາການນ້ອຍຫລາຍ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນແຮງງານຕ່າງຊາດ ໃນການກວດພົບຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອຄັ້ງນີ້ ຖືວ່າເກີນຄວາມຄາດໝາຍ ເກີນຄວາມຄາດຄິດ ຈຳເປັນຕ້ອງ ຍົກລະດັບສອບສວນ ເພື່ອຈຳກັດການແພ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ

ພ້ອມກຳນົດພື້ນທີ່ຄວບຄຸມພະຍາດຢ່າງເດັດຂາດໃນ 14 ມື້ ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 19 ທັນວາ 2020 ເຖິງ 3 ມັງກອນ 2021
ປະເທດລາວຕ້ອງມີການຄຸມເຂັ້ມງວດຊາຍແດນແລະການລັກລອບເຂົ້າປະເທດ .. ຖ້າມີການລະບາດມາຮອບສອງຮັບຮອງວ່າຮັບມືບໍ່ທັນແນ່ນອນ