ແຊຣ໌ເກັບໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດລະອຽດສຸດໆຂໍ້ຕົກລົງ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ່ວນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ.

ແຊຮເກັບໄວ້ໄດ້ປະໂຫຍດ ລະອຽດສຸດໆ, ຂໍ້ຕົກລົງ ການຄຸ້ມຄອງທາງດ່ວນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ອອກມາແລ້ວ ເຂົ້າມາອ່ານກັນເລີຍ ທາງດ່ວນສາຍທໍາອິດຂອງປະເທດ ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ຈະເປີດເປັນທາງການ ໃນມື້ນີ້ ວັນທີ 20/12/2020

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cr: FM90