6ໂມງແລງມື້ນີ້ທາງຜູ້ຈັດງານ Vangvieng Fest ຈະມາຖະແຫຼງວ່າງານ ຈະເກີດຫຼືບໍ່?

6:00ແລງ ວັນທີ16/12/2020 ທີມຜູ້ຈັດງານVVFຈ ະແຈ້ງການຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອໃຫ້ບັນດາທ່ານແລະແຟນໆງານພວກຮັບຊາບ ແລະເຂົ້າໃຈກົງກັນ

.

ຕິດຕາມຈາກທາງpage Vangvieng Fest

.

ຖ້າຟັງນຳກັນວ່າງານຈະເກີດຫຼືບໍ່?

.

ຕິດຕາມໄດ້ທີ່ເພຈນີ້ https://www.facebook.com/vangviengfest/