ປະຊາຊົນບາງຄອບຄົວບໍ່ຍອມຮັບຄ່າຊົດເຊີຍຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ

ສະເພາະ ໃນເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ທ່ານ ບຸນປິງ ບັນຍາຈິດ ຮອງເຈົ້າເມືອງໄຊເສດຖາ ແຈ້ງວ່າ 12 ບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນເມືອງນີ້ ເຫັນວ່າມີບາງຄອບຄົວ ແມ່ນເຄີຍຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການອື່ນກ່ອນໜ້ານີ້ແລ້ວ ໝາຍຄວາມວ່າ ຫາກໂຄງການນີ້ມີການກໍ່ສ້າງ ປະຊາຊົນທີ່ເຄີຍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມາກ່ອນໜ້ານີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ຍ້າຍທີ່ຢູ່ອາໃສໃໝ່ເປັນຄັ້ງທີ ສອງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ. ທ່ານ ບຸນປິງ ບັນຍາຈິດ ຍັງເວົ້າວ່າ ພ້ອມຈະຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັນທີ ຫາກສອງຝ່າຍມີການຕົກລົງເຫັນດີ ກັບການຊົດເຊີຍ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນກວມເອົາເນື້ອທີ່ 293.16 ເຮັກຕາ ໂດຍມີມູນຄ່າຊົດເຊີຍຕໍ່ການສູນເສຍທີ່ດິນ ແລະ ຊັບສິນ ເບື້ອງຕົ້ນ ຈໍານວນ 353 ຕື້ກວ່າກີບ ຫຼື ປະມານ 41.56 ລ້ານໂດລາ.

ໃນທ້າຍປີ 2019 ວ່າ ໂຄງການທາງດ່ວນໝາຍເລກ 1 ໄລຍະ 15.93 ກິໂລຕາແມັດ ແຕ່ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບຶງທາດຫຼວງ – ດົງໝາກຄາຍ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ສະຖານີລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແມ່ນໄດ້ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍແກ່ຄອບຄົວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 2 ງວດ ແລ້ວ ເຊິ່ງ ຄັ້ງທີ 1 ແມ່ນຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໃນເດືອນ ພະຈິກ 2019 ແກ່ 19 ຄອບຄົວ ໃນມູນຄ່າຊົດເຊີຍທັງໝົດ 4.6 ຕື້ກີບ. ສ່ວນຄັ້ງທີ 2 ແມ່ນໃນ ເດືອນທັນວາ 2019 ແກ່ ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ 92 ຕອນ ໃນມູນຄ່າຊົດເຊີຍທັງໝົດ 40 ຕື້ກວ່າກີບ ໂຄງການນີ້ແມ່ນ ກະທົບຕໍ່ກັບເນື້ອທີ່ດິນທັງໝົດ 868 ຕອນ ໃນນັ້ນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ຖືກໂຄງການ 535 ຕອນ & ເມືອງໄຊທານີ ຖືກໂຄງການ 333 ຕອນ. ສ່ວນສິ່ງປຸກສ້າງແມ່ນຖືກໂຄງການ 160 ຫຼັງ ໃນນັ້ນ ເມືອງໄຊເສດຖາ 134 ຫຼັງ ແລະ ໄຊທານີ 26 ຫຼັງ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໝາຍເລກ 1 ໂດຍນັບແຕ່ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະບຶງທາດຫຼວງ ຫາ ເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ໃຕ້ ຊຶ່ງເປັນໄລຍະທີ 1 ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 13,13 ກິໂລໂດຍມີໄລຍະການກໍ່ສ້າງ 36 ເດືອນ ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງ ແຕ່ວັນທີ 20 ກຸມພາ 2020 ແລະ ຈະສຳເລັດວັນທີ 20 ກຸມພາ 2023 ຫຼື 3 ປີ, ປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານ ຊົດເຊີຍທີ່ດິນແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ເຊິ່ງ ປະຊາຊົນຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ດິນຖືກໂຄງການກໍ່­ສ້າງທາງດ່ວນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໝາຍເລກ 1 ຍັງບໍ່ຍອມຮັບຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ຄິດໄລ່ໃຫ້, ເຊິ່ງເຈົ້າຂອງໂຄງການຈະແມ່ນຈະສືບຕໍ່ໄກ່ເກ່ຍກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ໜ່ວຍງານພາກລັດທີ່ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການສ້າງທາງດ່ວນວຽງຈັນ ໝາຍເລກ 1 ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມແອອັດການສັນຈອນໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ໃຫ້ປະຊາຊົນມີເສັ້ນທາງໄປມາທີ່ສະດວກສະບາຍ ຊຶ່ງແມ່ນພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະ ບໍລິສັດ ທາງດ່ວນວຽງຈັນ ໝາຍເລກ 1 ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາ.