ດ່ວນ ແຈ້ງປັບລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນທົ່ວປະເທດ

ດ່ວນ! ກະຊວງອຸດສາຫະກຳທແລະ ການຄ້າ ອອກແຈ້ງການເລກທີ່ 1120 /ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ 9/12/2020 ແຈ້ງປັບລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນທົ່ວປະເທດ.

ດັ່ງລາຍລະອຽດຂ້າງລຸ່ມ:

.