ເມືອງໂຂງ ລົບລ້າງການຫາປາດ້ວຍມອງ ແລະ ຫຼີ່

ອໍານາດການປົກຄອງເມືອງໂຂງແຂວງຈໍາປາສັກສາມາດລົບລ້າງ ຫຼື ຢຸດຕິການຫາປາຂອງປະຊາຊົນ ຫຼື ຊາວປະມົງດ້ວຍການໃສ່ມອງແລະ ການເຮັດຫຼີ່ເພື່ອໂຕ່ງເອົາປາຢູ່ຕາມສາຍນ້ໍາຕ່າງໆພາຍໃນເມືອງໂຂງໄດ້ເເລ້ວ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ພາຍຫຼັງທີ່ພະຍາຍາມມາແຕ່ ປີ 2009

ແຕ່ຊາວປະມົງຍັງສາມາດຫາປາດ້ວຍແຫ ແລະ ການໃສ່ເບັດໄດ້ເປັນປົກກະຕິ.

ຄວາມພະຍາຍາມຂອງອຳນາດການປົກຄອງເມືອງໂຂງກ່ຽວກັບການລົບລ້າງເລື່ອງດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍ່ເພື່ອເປັນການອະນຸລັກສັດນ້ຳ ໂດຍສະເພາະປາ ຍ້ອນວ່າການໃຊ້ມອງເອົາປາ ແລະ ການໃຊ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ປາດັບສູນ.

ຕາມການສໍາຫຼວດຢູ່ຕາມສາຍນ້ຳຕ່າງໆພາຍໃນເມືອງໂຂງມີສາຍພັນປາຫຼາຍກວ່າ 200 ຊະນິດ ແລະ ຢູ່ແມ່ນ້ຳຂອງມີຫຼາຍກວ່າ 1.000ຊະນິດ.

ຂໍ້ມູນ: ວຽງຈັນທາຍ