ຜົວໂພສອາໄລ ກອດຄັ້ງສຸດທ້າຍໄປດີເດີນາງເມຍນຸດຜົວສຸດທີ່ຈະຍື້ຈະດຶງເມຍໄວ້ແລ້ວ.

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຊື່: Mrbo Cameraman ໄດ້ໂພສກ່ອນໜ້ານີ້ວ່າ

ນີ້ອາດຈະເປັນຈູບຄັ້ງສຸດທ້າຍ
ມີພຽງປະຕິຫານເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຊ່ວຍເຈົ້າໄວ້ໄດ້
ຟື້ນມາລົມກັບຂ້ອຍໄດ້ບໍ່
ຂ້ອຍຈະຢູ່ແນວໃດ ຖ້າບໍ່ມີເຈົ້ານຸດ

.

ລ່າສຸດສາວນຸດໄດ້ຈາກໄປແລ້ວ ໂດຍຜູ້ເປັນຜົວໄດ້ໂພສອາໄລເມຍສຸດທີ່ຮັກວ່າ

ກອດຄັ້ງສຸດທ້າຍ
ໄປດີເດີນາງເມຍນຸດ
ຜົວສຸດທີ່ຈະຍື້ຈະດຶງເມຍໄວ້ແລ້ວ
ເຮັດທຸກວີທີທາງແລ້ວ
ແຕ່ມັນກາຍື້ເວລາໄດ້ພຽງເທົ່ານີ້

ງານດີແມ່ນຈັດຢູ່ວັດໂສກປ່າຫຼວງ

ສົ່ງສະການວັນພະຫັດ 

ເສຍໃຈນຳຫຼາຍໆເດີ