ແຊຣສະນັ່ນໂຊຊ່ຽວ…!!!ຊາຍແຕ່ງງານກັນ 3 ຄົນ ຍິນດີນຳຮັກກັນນິລັນດອນເດີ້

ຄວາມຮັກມັນບໍ່ສາມາດກຳນົດໄດ້ດອກວ່າຕ້ອງເປັນຊາຍຍີງເທົ່ານັ້ນຈື່ງສາມາດຢູ່ຄູ່ກັນໄດ້ມັນເປັນພຽງຄຳເວົ້າແລະມະນຸດເຮົາກໍ່ບໍ່ສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າຊາຍຍີງຕ້ອງຄູ່ກັນ ມັນບໍ່ແມ່ນແບບນັ້ນສະເຫມີໄປ

ຄວາມຮັກບໍ່ໄດ້ເລືອກເພດເລືອກໄວ ບໍ່ໄດ້ເລືອກຊົນຊັ້ນວັນນະ ຖ້າເຮົາຮັກກັນເຂົ້າໃຈກັນແລະກັນຢູ່ນຳກັນແລ້ວມີຄວາມສຸກມັນກໍເປັນຄວາມຮັກທີ່ແທ້ຈິ່ງໄດ້ຄືກັນ

.

.

.

.

.

ແນວໃດກໍ່ຂໍສະແດງຄວາມຍີນດີທັງ 3 ຂໍໃຫ້ຮັກກັນຕະຫຼອດໄປ (ວັນທີ 8 ທັນວາ 2020) ງານແຕ່ງຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ “ໄທ”