ປະກາດຫາຜູ້ປົກຄອງ ເດັກນ້ອຍຫຼົງທາງ ຢູ່ເຂດບ້ານຫນອງບົວທອງເໜືອ

ປະກາດຫາຜູ້ປົກຄອງ ເດັກນ້ອຍຫຼົງທາງ ຢູ່ເຂດບ້ານຫນອງບົວທອງເໜືອ ແຖວວັດສີຊົມຊືນ ອາຍຸນ້ອງປະມານ 8-9ປີ ເວົ້າພາສາຫວຽດໄດ້

ເຊິ່ງນ້ອງໄດ້ຫົວແຕກ ໄດ້ມີປະຊາຊົນໂທແຈ້ງເຫດເຂົ້າໝາຍເລກສຸກເສີນ 1624

ຖ້າທ່ານໃດຮູ້ຈັກນ້ອງ ຫລື ຜູ້ປົກຄອງຂອງນ້ອງ ບອກເພິ່ນໄປພົວພັນໄດ້ ທີ່ຫ້ອງການຫນອງບົວທອງເຫນືອ

.

.