ລາຍລະອຽດປະຫວັດການເດີນທາງຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 2 ກໍລະນີວັນທີ 7 ທັນວາ 2020

ລາຍລະອຽດປະຫວັດການເດີນທາງຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 2 ກໍລະນີວັນທີ 7 ທັນວາ 2020

ໝາຍເຫດ: ການນຳສະເໜີປະຫວັດການເດີນທາງແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ບໍ່ມີເຈຕະນາ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອ.

.

ອວຍພອນໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອທຸກທ່ານປິ່ນປົວຫາຍດີໂດຍໄວ ແລະ ປອດໄພຈາກພະຍາດຮ້າຍດັ່ງກ່າວນີ້ດ້ວຍ.

ຂ່າວ: ລາວພັດທະນາ