ໜາວທີ່ສຸດໆ!ເຂດຂົ້ວໂລກເໜືອປະເທດຣັດເຊຍອຸນຫະພູມຕິດລົບ50-63°C

ໜາວສຸດ!! ຢູ່ເມືອງ Norilsk ຂອງປະເທດຣັດເຊຍ ເມືອງດັ່ງກ່າວ ຕັ້ງຢູ່ພາກເໜືອ

ແລະ ເປັນເມືອງທີ່ຢູ່ເໜືອສຸດຂອງໂລກ ເຂດຂົວໂລກເໜືອ.ເຊິ່ງປີນີ້ໄດ້ມີຫິມະຕົກໜັກ ອຸນຫະພູມຕິດລົບກວ່າ 50 ອົງສາ ເກີດຫິມະແຂງໜ້າສູງກວ່າ 4 ແມັດ

ທາງການເຕືອນປະຊາຊົນບໍ່ໃຫ້ອອກຈາກເຮືອນ ຖ້າບໍ່ຈຳເປັນ.

.

.

.