ວອນຜູ້ໃຈບຸນຊ່ວຍເຫລືອຊີວິດຫລານນ້ອຍຄົນນີ້ແດ່

ພວກຂ້ານ້ອຍທ້າວແອແລະນາງຄຳຫຼ້າໄຊດວງຕາຢູ່ບ້ານນາຍາວເມືອງແລະແຂວງໄຊຍະບູລີຂໍວອນທ່ານຜູ້ໃຈບຸນທັງຫຼາຍ

.

.

ຊ່ວຍກອບກູ້ເອົາຊີວິດຂອງນາງນ້ຳທິບອາຍຸ4ເດືອນລູກຂອງພວກຂ້ານ້ອຍເປັນໂລກກ່ຽວກັບເລືອດໃສ່ເລືອດຫຼາຍຖົງກໍຍັງບໍ່ດີ

.

.

.

ພວກຂ້ານ້ອຍບໍ່ມີເງິນຈະປິ່ນປົວລູກແລ້ວຍ້ອນຖານະຍາກຈົນ

ເບີໂທ:0309297464

ເລກບັນຊີ:120120001211939001