ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ! ສປປ ລາວ ມີຜູ່ເສຍຊີວິດຍ້ອນການສູບຢາ 6,225 ຄົນ/ປີ

ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າ ການສູບຢາ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດການເຮັດວຽກຂອງປອດຫລຸດລົງ ແລະຍັງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດ ຕ້ານທານກັບ ໂຄວິດ-19 ແລະພະຍາດອື່ນໆໄດ້, ອາດກໍ່ໃຫ້ເກີດ ພະຍາດຫົວໃຈ, ມະເຮັງ, ປອດບວມ ແລະ ເບົາຫວານ.


ຕົວເລກສະຖິຕິ ຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຂອງ ສປປ ລາວ ຊີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະເລ່ຍໃນແຕ່ລະປີ ມີຄົນລາວ ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນການສູບຢາ ຫຼື ຢູ່ໃກ້ກັບຄົນສູບຢາ ເຖິງ 6,225 ຄົນ ຫຼື ປະມານ 17 ຄົນຕໍ່ມື້ ຕະຫລອດໄລຍະ 365 ວັນ.

ເລີ້ມມື້ນີ້ ທ່ານ ສາມາດເລີກສູບຢາໄດ້ ເພື່ອຄົນທີ່ທ່ານຮັກ !
ຮ່ວມແຊຮບອກຕໍ່ ໃຫ້ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ແລະ ຫ່ວງໃຍ !

ຂ່າວ: Lao Youth Radio FM 90.0 Mhz